Znaleziono 13 artykułów

Bogdan Wiktor Matysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Asyria w czasach biblijnych Bogdan Wiktor Matysiak s. 7-30
Symbolika miecza w księdze proroka Izajasza Bogdan Wiktor Matysiak s. 103-111
Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela Bogdan Wiktor Matysiak s. 133-151
Pozabiblijne paralele do "drabiny Jakubowej" z Rdz 28,12n Bogdan Wiktor Matysiak s. 147-154
Babilońskie zaklęcie przeciw bólowi zęba Bogdan Wiktor Matysiak s. 183-189
"Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele w Starym Testamencie", ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2003 : [recenzja] Bogdan Poniży Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Niebo w hebrajskim obrazie świata Bogdan Wiktor Matysiak s. 217-226
"Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele w Starym Testamencie", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2010 : [recenzja] Aleksandra Nalewaj Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 355-359
„Bóg planował to jako dobro” : Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefie Bogdan Wiktor Matysiak s. 356-370
Egipt jako zwodniczy sojusznik w nauczaniu proroków izraelskich Bogdan Wiktor Matysiak s. 409-429
"Heroldowie Słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury prorockiej Starego Testamentu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2008 : [recenzja] Marek Karczewski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 445-446