Znaleziono 17 artykułów

Marek A. Nowicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ujawnią się nowe problemy Stanisław Mikke Marek A. Nowicki s. 3-9
Adwokatura a prawa człowieka Marek A. Nowicki s. 3-4
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 1 - okres: maj - sierpień 1991) Marek A. Nowicki s. 48-51
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 3) Marek A. Nowicki s. 51-63
Kłopoty Adwokata Marek A. Nowicki s. 52-54
Przemówienia sądowe : [wstęp] Marek A. Nowicki s. 53
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 6) Marek A. Nowicki s. 56-63
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 2) Marek A. Nowicki s. 58-61
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Marek A. Nowicki s. 60-64
Prawo do skutecznej pomocy obrońcy Marek A. Nowicki (tłum.) s. 64-67
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 5) Marek A. Nowicki s. 65-75
Powołanie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników Marek A. Nowicki s. 73-74
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 12) Marek A. Nowicki s. 78-87
Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych Dotyczące Roli Adwokatów : VIII Kongres Narodów Zjednoczonych na temat Zapobiegania Przestępczości oraz Traktowania Przestępców (Hawana, Kuba, 27 sierpnia - 7 września 1990 r.) Marek A. Nowicki s. 80-86
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 4 - grudzień 1991) Marek A. Nowicki s. 87-89
Jak to robią Amerykanie? Marek A. Nowicki s. 95-99
Varia Marek A. Nowicki s. 307