Znaleziono 8 artykułów

Edward Potkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojciech Grabowski z Sierpca i jego kalendarz astrologiczny ("Iudicum Astrologicum") na rok 1539 Edward Potkowski s. 7-11
"Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich", T. 1: "Biblioteki Warszawy", pod red. Edwarda Potkowskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Soszyński Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Katedralisi gdańscy : z dziejów książki w Gdańsku XV w. Edward Potkowski s. 209-219
"Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej", Edward Potkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Książka w społeczeństwie polskim schyłku średniowiecza (XIV-XV wiek)", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Jan Tomkowski Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Z warsztatu badawczego Joachima Lelewela. Kodeks jako źródło historyczne", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Fikcja i historia u Długosza", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 321
"Mit fundacyjny" niemieckich klasztorów cysterskich a relacja mnicha lubiąskiego z XIV wieku Siegfried Epperlein Edward Potkowski (tłum.) s. 587-604