Znaleziono 25 artykułów

Hieronim eug. Wyczawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
25 lat pracy ks. biskupa Wincentego Urbana nad dziejami Kościoła na Śląsku Hieronim Eug. Wyczawski s. 3-23
Ostatni profesorowie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Hieronim Eug. Wyczawski s. 119-156
Powstanie i początkowe dzieje Zgromadzenia SS. Rodziny Marii Hieronim Eug. Wyczawski s. 129-176
Diecezja przemyska : w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI "Debitum pastoralis officii" z 13 II 1375 r. Hieronim Eug. Wyczawski s. 161-208
Zbiór materiałów do życia i działalności arcybpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Hieronim Eug. Wyczawski s. 167-249
Uwagi na marginesie dzieła "Kościół w Polsce" Hieronim Eug. Wyczawski s. 168-174
Statuty zakonu Bernardynów w Polsce 1453-1795 Hieronim Eug. Wyczawski s. 179-196
Nowy atlas historii Kościoła Jochen Martin Hieronim Eug. Wyczawski s. 189-196
"Studia płockie", t. 1 (1973), Płock 1974 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski s. 237-242
Sprawa seminarium z historii Kościoła w nieakademickich zakładach teologicznych Hieronim Eug. Wyczawski s. 239-243
"Schematyzm Diecezji Tarnowskiej", Jan Rzepa, Kraków 1983 : [recenzja] Jan Rzepa Hieronim Eug. Wyczawski s. 249-254
Studia nad historią diecezji i archidiecezji warszawskiej prowadzone na kierunku historii Kościoła ATK Hieronim Eug. Wyczawski s. 251-265
Ks. Teofil Długosz (1887-1971) Hieronim Eug. Wyczawski s. 261-268
"Powstanie i początkowe dzieje zgromadzenia ss. Rodziny Marii", Hieronim Eug. Wyczawski, "Prawo kanoniczne" 16 (1973), nr 1-2, s. 129-176 : [recenzja] Marian Banaszak Hieronim Eug. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Archidiecezja Warszawska w świetle schematyzmu z 1863 roku Hieronim Eug. Wyczawski s. 289-341
Rzymskie wydawnictwo źródeł do dziejów cerkwi unickiej w Polsce Hieronim eug. Wyczawski s. 317-321
Na marginesie studium bpa Edwarda Ozorowskiego "Uwagi o historii teologii" Hieronim Eug. Wyczawski s. 321-325
"Nauczanie historii Kościoła w katechetyce polskiej lat 1919-1957", Jerzy Bagrowicz, "Arch. Bibl. T. Muz.", t. 37, 1978, s. 333-360 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Studia historyczne", red. Mieczysław Żywczyński, Zygmunt Zieliński, Lublin 1968 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Żywczyński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Ks. Stanisław Grodzicki SJ", Kazimierz Drzymała, [Kraków 1973] : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski s. 334-336
"Wykaz czasopism teologicznych i filozoficznych w bibliotekach polskich", Warszawa 1968 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski s. 337-339
"Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r.", Józef Wieteska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Józef Wieteska (aut. dzieła rec.) s. 372-375
"Matka Mortęska", Karol Górski, Kraków 1971 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 375-379
Wykład inauguracyjny na otwarcie roku akademickiego 1967 Hieronim Eug. Wyczawski s. 409-423
Ruch neounijny w Polsce w latach 1923-1939 Hieronim Eug. Wyczawski s. 409-420