Znaleziono 7 artykułów

Mariusz Wysokiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie pielęgniarki do edukacji zdrowotnej chorego z nadciśnieniem tętniczym w zakresie prawidłowego stylu żywienia Mariusz Wysokiński Sylwia Wójcik s. 39-46
Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy pielęgniarek w opinii studentów pielęgniarstwa Iwona Adamska-Kuźmicka Marta Czekirda Wiesław Fidecki Agnieszka Sadurska Lilla Walas Mariusz Wysokiński s. 57-61
Powołanie i altruizm w pielęgniarstwie Wiesław Fidecki Anna Stola Mariusz Wysokiński s. 73-77
Wybrane elementy teorii pielęgniarstwa Kathryn E. Barnard w odniesieniu do opieki położniczej Iwona Adamska-Kuźmicka Marta Czekirda Wiesław Fidecki Agnieszka Sadurska Lilla Walas Mariusz Wysokiński Danuta Zarzycka s. 79-89
Zakres działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z dostępem naczyniowym centralnym Renata Bazyl Wiesław Fidecki Mariusz Wysokiński s. 115-134
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z padaczką i niedosłuchem w środowisku zamieszkania : studium przypadku Wiesław Fidecki Izabela Różycka Mariusz Wysokiński s. 135-145
Analiza problemów opiekuńczych pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn Maciej Łukasz Buczek Wiesław Fidecki Mariusz Wysokiński s. 145-159