Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reedition of BGU IV 1018 Zbigniew Borkowski s. 7-9
P. Naqlun Inv. 53/86 : a letter from bishop(?) Nicolaos to 'comes' Basileios Tomasz Derda s. 11-19
Some remarks on the Christian symbol XMΓ Tomasz Derda s. 21-27
Dedication of the 'prostates' of a 'synodos' from Alexandria Adam Łajtar s. 29-37
Two papyri from Giessen (P. Giss. inv. 56 and 147) Adam Łukaszewicz s. 37-42
Antoninus the Kóρυφoς (note on P. Oxy. XLVI 3298.2) Adam Łukaszewicz s. 43-46
Hélénos - un λαμπτηρoφóρoς noir à la cour d'Apollonios le dioecète Maria Mossakowska s. 47-56
Some corrections on some papyri Pieter Johannes Sijpesteijn s. 57-62
Die Kalasirier in griechischen Papyri Jan Krzysztof Winnicki s. 63-65
II vescovo e il suo clero. A proposito di CPR V 11 Ewa Wipszycka s. 67-81
Le nationalisme a-t-il existé dans I'Egypte byzantine? Ewa Wipszycka s. 83-128
Papyrologie documentaire 1989-1991 Józef Modrzejewski s. 129-214