Tytuł Almanach Muzealny
ISSN 1507-6466
Wydawca Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 70
Almanach Muzealny
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów warszawskich Tepperów i Fergus(s)onów-Tepperów Barbara Hensel-Moszczyńska s. 10-32
Z dziejów warszawskich Tepperów i Fergus(s)onów-Tepperów Barbara Hensel-Moszczyńska s. 10-32
Pamiętniki Wilhelma Fergusona de Tepper : spisane jego ręką, 1810 : księga I Jakub Jedliński Wilhelm Ferguson de Tepper s. 33-64
Pamiętniki Wilhelma Fergusona de Tepper : spisane jego ręką, 1810 : księga I Wilhelm Ferguson de Tepper Jakub Jedliński (tłum.) s. 33-64
Dane do uproszczonej i skróconej genealogii Tepperów-Fergus(s)onów Barbara Hensel-Moszczyńska s. 65-72
Dane do uproszczonej i skróconej genealogii Tepperów-Fergus(s)onów Barbara Hensel-Moszczyńska s. 65-72
Galeria portretów rodziny Fergussonów-Tepperów i ich twórca Johann Bardou Jacek Bochiński s. 74-93
Galeria portretów rodziny Fergussonów-Tepperów i ich twórca Johann Bardou Jacek Bochiński s. 74-93
Przejawy kultu powstania styczniowego : na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 94-110
Przejawy kultu powstania styczniowego : na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 94-110
Biżuteria patriotyczna związana z powstaniem styczniowym : uzupełnienie kolekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Monika Siwińska s. 112-126
Biżuteria patriotyczna związana z powstaniem styczniowym : uzupełnienie kolekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Monika Siwińska s. 112-126
Powstanie styczniowe w obiektach medalierskich i falerystycznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Małgorzata Dubrowska s. 128-145
Powstanie styczniowe w obiektach medalierskich i falerystycznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Małgorzata Dubrowska s. 128-145
Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm : prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Anna Zabiegałowska-Sitek s. 146-191
Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm : prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Anna Zabiegałowska-Sitek s. 146-191
Makieta redukcyjna warszawskiej Pragi końca XVIII wieku : uwagi i spostrzeżenia z prac nad rekonstrukcją dawnej zabudowy prawobrzeżnych miasteczek Krzysztof Zwierz s. 192-207
Makieta redukcyjna warszawskiej Pragi końca XVIII wieku : uwagi i spostrzeżenia z prac nad rekonstrukcją dawnej zabudowy prawobrzeżnych miasteczek Krzysztof Zwierz s. 192-207
Z archiwum muzealnego : od redakcji Jolanta Niklewska s. 210-211
Z archiwum muzealnego : od redakcji Jolanta Niklewska s. 210-211
Pod znakiem "książki i złotego pióra" : czyli dzieje szkoły Zofii z Wróblewskich Kurmanowej w Warszawie w latach 1903-1944 Alicja Kaczyńska s. 212-237
Pod znakiem "książki i złotego pióra" : czyli dzieje szkoły Zofii z Wróblewskich Kurmanowej w Warszawie w latach 1903-1944 Alicja Kaczyńska s. 212-237
Miejsce pamięci Palmiry : nowoczesne Muzeum w środku Puszczy Joanna Maldis s. 240-244
Miejsce pamięci Palmiry : nowoczesne Muzeum w środku Puszczy Joanna Maldis s. 240-244
Koncepcja Centrum Interpretacji Zabytku : w ramach projektu Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich Warszawy na cele kulturalne Zuzanna Sieroszewska s. 246-253
Koncepcja Centrum Interpretacji Zabytku : w ramach projektu Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich Warszawy na cele kulturalne Zuzanna Sieroszewska s. 246-253
Projekt Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Warszawskiej Pragi Katarzyna Kuzko-Zwierz s. 254-260
Projekt Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Warszawskiej Pragi Katarzyna Kuzko-Zwierz s. 254-260
Charakterystyka zbiorów Muzeum Warszawskiej Pragi Edyta Pasek-Paszkowska s. 262-274
Charakterystyka zbiorów Muzeum Warszawskiej Pragi Edyta Pasek-Paszkowska s. 262-274
Dział Naukowo-Oświatowy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy w latach 2002-2012 Romuald Morawski s. 276-294
Dział Naukowo-Oświatowy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy w latach 2002-2012 Romuald Morawski s. 276-294
Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Budowie : w latach 2011-2012 Barbara Rogalska s. 296-299
Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Budowie : w latach 2011-2012 Barbara Rogalska s. 296-299
Dary i nabytki Działu Ikonografii Elżbieta Kamińska s. 302-317
Dary i nabytki Działu Ikonografii Elżbieta Kamińska s. 302-317
Dary i nabytki Działu Medali i Numizmatów Małgorzata Dubrowska s. 318-331
Dary i nabytki Działu Medali i Numizmatów Małgorzata Dubrowska s. 318-331
Dary i nabytki Działu Planów i Rysunków Architektonicznych Jolanta Niklewska s. 332-343
Dary i nabytki Działu Planów i Rysunków Architektonicznych Jolanta Niklewska s. 332-343
Dary i nabytki Działu Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych Agnieszka Dąbrowska Magdalena Gryc Monika Siwińska s. 344-359
Dary i nabytki Działu Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych Agnieszka Dąbrowska Magdalena Gryc Monika Siwińska s. 344-359
Dary i nabytki Działu Sztuki Jacek Bochiński Małgorzata Heymer Monika Jabłońska Anna Zabiegałowska-Sitek s. 360-381
Dary i nabytki Działu Sztuki Jacek Bochiński Małgorzata Heymer Monika Jabłońska Anna Zabiegałowska-Sitek s. 360-381
Dary i nabytki Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Michał T. Horosiewicz Magdalena Kłos Joanna Makuch-Folwarska Dorota Parszewska s. 382-393
Dary i nabytki Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Michał T. Horosiewicz Magdalena Kłos Joanna Makuch-Folwarska Dorota Parszewska s. 382-393
Dary i nabytki Muzeum Farmacji Magdalena Ciepłowska s. 394-396
Dary i nabytki Muzeum Farmacji Magdalena Ciepłowska s. 394-396
Dary i nabytki Muzeum Warszawskiej Pragi Anna Topolska s. 398-403
Dary i nabytki Muzeum Warszawskiej Pragi Anna Topolska s. 398-403
Dary i nabytki Muzeum Woli Maria Mórawska s. 404-409
Dary i nabytki Muzeum Woli Maria Mórawska s. 404-409
Wystawy czasowe Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Cecylia Pietrzak s. 412-425
Wystawy czasowe Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Cecylia Pietrzak s. 412-425
Wystawy czasowe Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Barbara Rogalska s. 426-435
Wystawy czasowe Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Barbara Rogalska s. 426-435
Wystawy czasowe Muzeum Farmacji Magdalena Ciepłowska s. 436-438
Wystawy czasowe Muzeum Farmacji Magdalena Ciepłowska s. 436-438
Wystawy czasowe Muzeum Warszawskiej Pragi Patrycja Labus-Sidor s. 440-444
Wystawy czasowe Muzeum Warszawskiej Pragi Patrycja Labus-Sidor s. 440-444
Wystawy czasowe Muzeum Woli Maria Mórawska s. 446-455
Wystawy czasowe Muzeum Woli Maria Mórawska s. 446-455
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 Andrzej Sołtan s. 456-475
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 Andrzej Sołtan s. 456-475
Stanisław Ciepłowski (1936-2013) : wspomnienia o bibliografie Adam Borsuk s. 476-482
Stanisław Ciepłowski (1936-2013) : wspomnienia o bibliografie Adam Borsuk s. 476-482
Spis ilustracji. s. 484-490
Spis ilustracji s. 484-490
Indeks osób. s. 492-512
Indeks osób s. 492-512