Tytuł Almanach Muzealny
ISSN 1507-6466
Wydawca Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Almanach Muzealny
1999, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w. : z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy Katarzyna Meyza s. 5-21
Szare rarytasy, czyli rzecz o zabytkach pozornie nieciekawych Włodzimierz Pela s. 23-36
Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w. Andrzej Sołtan s. 37-84
"Tabula Censuum" warszawskiego klasztoru augustianów Św. Marcina jako źródło poznania siedemnastowiecznych dochodów klasztoru Jolanta Niklewska s. 85-100
Fabryka szczotek i pędzli Aleksandra Feista (Fejsta) Wiesław Głębocki s. 101-110
Stylowe ogrody Warszawy w zbiorach kartograficznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Teresa Krogulec Anna Różańska s. 111-139
Portret Tadeusza Kościuszki według Richarda Coswaya - nieznany obraz Krystyna Żmuda-Liszewska s. 141-149
Pokonany wódz, cierpiący bohater - Kościuszko po Insurekcji : początki romantycznej ikonografii Naczelnika Janusz Polaczek s. 151-165
O znanych i nieznanych Kronenbergianach : na marginesie wystawy w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy Małgorzata Dubrowska s. 167-200
Fotografie z okresu Powstania Styczniowego w zbiorach Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Krystyna Lejko s. 201-232
Polscy zesłańcy, ich droga, życie i portrety : na marginesie prac nad katalogiem fotografii syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Elżbieta Kamińska s. 233-263
Prawobrzeżna Warszawa w zbiorach fotograficznych Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Anna Topolska s. 265-290
Dokumentacja fotograficzna wystaw : "Warszawa wczoraj, dziś, jutro" (1938 r.) i "Warszawa oskarża" (1945 r.) w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Anna Kotańska s. 291-313
Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego Stanisław Maliszewski s. 315-322
Prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński i jego portret rzeźbiarski Stanisław Konarski s. 323-331
Feliks Szpecht, 26 V 1906-13 IX 1996 : (pro memoria) Wojciech Lipczyk s. 333-339
Zagadnienia estetyczne w konserwacji grafik i rysunków ze zbioru Ludwika Gocla, przeprowadzonej w latach 1995-1998 Weronika Maria Liszewska s. 341-354
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy Cecylia Pietrzak s. 355-409
Muzeum Woli, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Mariola Siennicka Jolanta Wiśniewska s. 410-432
Muzeum Drukarstwa, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Barbara Rogalska s. 433-439