Tytuł Almanach Muzealny
ISSN 1507-6466
Wydawca Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Almanach Muzealny
2010, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badać czy nie badać? Prace archeologiczno-architektoniczne na Skwerze Hoovera w Warszawie Włodzimierz Pela s. 5-30
Historia warszawskiej rodziny Strausów Witold Teodor Straus s. 31-102
Życie towarzyskie warszawskich elegantek w latach 1860-1914 Agnieszka Dąbrowska s. 103-126
O wczesnej warszawskiej fotoceramice i Józefie Rodziewiczównie - zapomnianej malarce porcelany Wanda Mossakowska s. 127-142
Zespół odznak kolejowych - pamiątki po Kazimierzu Popławskim w zbiorach Muzeum Historycznego Aleksandra Sołtan-Lipska s. 143-156
"Serce serce pokochało...", czyli o dedykacjach na fotografiach ze zbiorów Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Anna Kotańska s. 157-172
Związki Ludomira Benedyktowicza (1844-1926) z Warszawą i Mazowszem Tomasz Adam Pruszak s. 173-194
Twórczość sepulkralna Bolesława Jeziorańskiego (1868-1920) Ewelina L. Pierzyńska-Jelska s. 195-220
Stanisław Marzyński (1904-1992) - budowniczy kościołów Teresa Krogulec s. 221-230
Powstańcze losy rodziny Walterów Stanisław Maliszewski s. 231-242
Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w latach 1952-2002 Bożena Falkowska-Dybowska Alicja Jakubowska s. 243-252
Życie Starej Warszawy w drugiej połowie XVII wieku Alina Damięcka (Sokołowska) s. 253-324
Wnętrza Barbakanu udostępnione publiczności Włodzimierz Pela s. 325-327
Obchody Staszicowskie w Muzeum Historycznym Andrzej Sołtan s. 328, 328-0
Muzeum Farmacji w nowej siedzibie Paula Alaborska s. 329-334
Powstaje Muzeum Warszawskiej Pragi Jolanta Wiśniewska s. 334-349
Projekt "Wypędzeni z Warszawy 1944 - losy dzieci", Banwar 1944 Izabella Maliszewska s. 349-352
Gabinet Medali i Numizmatów w nowym miejscu i aranżacji Małgorzata Dubrowska s. 352-355
Sesja "Farmaceuci dla Warszawy" Paula Alaborska s. 355-357
Książka o Muzeum i jego twórcach Stanisław Ciepłowski s. 357-358
Konferencja "Świątynie prawego brzegu. Kościół katolicki w dziejach prawobrzeżnej Warszawy" Krzysztof Zwierz s. 359-360
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Cecylia Pietrzak s. 361-387
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Barbara Rogalska s. 388-399
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Paula Alaborska s. 399-402
Muzeum Woli - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Tomasz Bylicki s. 403-418
Muzeum Warszawskiej Pragi - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Jolanta Wiśniewska s. 418-419
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Sztuki Jacek Bochiński Agnieszka Dąbrowska Janusz Plapis Anna Zabiegałowska-Sitek s. 420-429
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych Elżbieta Piwocka s. 429-447
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Medali i Numizmatów Małgorzata Dubrowska s. 447-450
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Ikonografii Elżbieta Kamińska s. 451-466
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Michał T. Horoszewicz s. 467-474
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Zuzanna Sieroszewska-Marcińska s. 474-478
Sławomira Ciepiela-Kubalska Katarzyna Meyza s. 479-484
Jerzy Wojciech Gromski Jacek Korpetta s. 484-486
Bożena Falkowska-Dybowska Romuald Morawski s. 487-489
Alicja Jakubowska Bożena Dybowska s. 490-491
Jerzy Lileyko Andrzej Sołtan s. 492-495
Beata Meller Jolanta Niklewska s. 496-498
Halina Myszkówna-Lileyko Krystyna Żmuda-Liszewska s. 499-502
Grażyna Nartonowicz-Kieniewiczowa Małgorzata Dubrowska s. 502-506
Antonina Wellman-Zalewska-Stengert Jacek Korpetta s. 506-509
Krystyna Żmuda-Liszewska Janusz Durko s. 509-512
Indeks osobowy. s. 513-552
Wykaz ilustracji. s. 553-563