Tytuł Almanach Muzealny
ISSN 1507-6466
Wydawca Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Almanach Muzealny
2007, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 1936-2006 Andrzej Sołtan s. 7-54
Prasa lat 1954-1955 o Muzeum Historycznym m.st. Warszawy Stanisław Ciepłowski s. 55-70
Archeologia w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy Włodzimierz Pela s. 71-98
Malarstwo w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Krystyna Żmuda-Liszewska s. 99-122
Inwentarz rysunków architektonicznych kamienic bloku muzealnego w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Teresa Krogulec s. 123-172
Rewolucyjna interpretacja "Widoku Warszawy od strony Pragi" pędzla Bernarda Bellotta Alberto Rizzi Mateusz Salwa s. 173-186
Wykazy varsavianów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie sporządzone w 1939 r. przez Alinę Sokołowską Alina Sokołowska s. 187-240
Muzeum m. st. Warszawy 1946-50 : Fragmenty wspomnień Adam Słomczyński s. 241-272
Lata sześćdziesiąte : kronika ważniejszych wydarzeń Janusz Durko s. 273-331
Antoni Wieczorkiewicz Janusz Durko s. 333, 333-0
Alina Sokołowska Stanisław Konarski s. 334-338
Adam Słomczyński Hanna Szwankowska s. 338-342
Jan Kosim Janusz Durko Janusz Durko. s. 343-345
Wanda Szaniawska Barbara Rogalska s. 346-351
Irena Tessaro-Kosimowa Stanisław Ciepłowski s. 351-352
Tomasz Strzembosz Stanisław Konarski s. 353-357
Stanisław Zamecznik Dorota Ciesielska s. 357-359
Emilia Borecka Jacek Korpetta s. 359-363
Krystyna Wardzińska-Lejko Elżbieta Kamińska s. 363-366
Teresa Wyderkowa Hanna Szwankowska s. 367-370
Stanisław Konarski Stanisław Ciepłowski s. 370-372
Hanna Szwankowska Włodzimierz Pela s. 372-375
Aleksandra Świechowska Włodzimierz Pela s. 376-378