Tytuł Media, Kultura, Społeczeństwo
ISSN 1896-7132
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Media, Kultura, Społeczeństwo
2012-2013, Numer 7-8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwergencja mediów w praktyce Adam Szynol s. 5-20
Media masowe i instytucje kontroli państwowej jako watchdogi – misja i ograniczenia : analiza z wykorzystaniem modelu Principal–Agent Jakub Ryszard Stempień s. 21-37
The autonomy on the media market as an element of journalistic culture Paweł Urbaniak s. 39-49
Obcy Izabela Łapińska s. 51-58
Świat tekstu libretta i Marta Wybraniec s. 59-64
Tekst, obraz i ich wzajemne relacje w tworzeniu przekazu na przykładzie ulotek reklamowych Agata Karaśkiewicz s. 65-74
Rola mediów w kreowaniu wizerunku placówek ochrony zdrowia w Polsce – badanie własne Aleksandra Czerw Katarzyna Obłoza s. 75-84
Europejskie uniwersalia w perspektywie cyfrowych nierówności Tomasz Masłyk s. 85-108
Wartości i wartościowanie w opisach aukcji w serwisie Allegro Justyna Makowska s. 109-121
Abstracts s. 123-125
Informacje o autorach s. 127-129
Informacje dla Autorów s. 130-131