Tytuł Media, Kultura, Społeczeństwo
ISSN 1896-7132
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Media, Kultura, Społeczeństwo
2010, Numer 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939 : analiza dyskursu medialnego Wojciech Opioła s. 232, 5-19
Ostatnie dni wolności : prasa łódzka na przełomie sierpnia i września 1939 roku Miłosz Hrycek s. 22-33, 231
Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs. Noam Chomsky z 1969 roku Wiktor Marzec Agata Zysiak s. 234, 35-56
Retoryka cywilizująca i kontrretoryka "modernizacji" jako formy udziału socjologów w sporze o IV RP Martyna Dominiak s. 231, 57-71
Analiza porównawcza wizerunku medialnego państwa i narodów na przykładzie przekazów z tygodników "Polityka" i "Der Spiegel" Magdalena Nowicka s. 232, 73-96
Postawy organizacji pozarządowych w realizacji kampanii społecznych na przykładzie analizy udziału Stowarzyszenia "Tychy Naszą Małą Ojczyzną" w kampanii społecznej "Masz Głos Masz Wybór" Grażyna Piechota s. 233, 97-106
Walka o cyfrową godność : bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe Katarzyna Górak-Sosnowska s. 107-125, 231
Sieciowe gender-switching a społeczności internetowe Piotr Siuda s. 127-138, 233
Nowy paradygmat polityki audiowizualnej Unii Europejskiej w świetle kształtowania społeczeństwa medialnego kontaktu Cezary Szyjko s. 139-153, 233
Współpraca oficerów prasowych z dziennikarzami podczas operacji poza granicami kraju Anna Antczak s. 155-167, 231
Rodzina w polskich serialach telewizyjnych Agnieszka Pawlak s. 169-185, 232
Reklama społeczna a komunikat perswazyjny Ivanna Shubina s. 187-199, 232
O polu dziennikarskim, czyli jak Pierre Bourdieu postrzega współczesną telewizję : na marginesie książki "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa" Marek Palczewski Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Przemoc symboliczna i telewizja : kilka uwag na marginesie rozważań Pierre'a Bourdieu o panowaniu dziennikarstwa Paweł Ciołkiewicz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 207-218
"Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej", red. Jerzy Kaczmarek, Poznań 2008 : [recenzja] Krzysztof Konecki Kaczmarek Jerzy (aut. dzieła rec.) s. 219-222
Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20 latach transformacji : sprawozdanie z konferencji Leszek Kuras s. 223-226
Sprawozdanie z seminarium naukowego AHE : "Regionalizm a globalizacja we współczesnych mediach" Cezary Szyjko s. 227-229
Informacje o autorach s. 234-239
Informacje dla autorów s. 241-242