Tytuł Media, Kultura, Społeczeństwo
ISSN 1896-7132
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Media, Kultura, Społeczeństwo
2008, Numer 1 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-7
Druk i wielkomiejski folklor Janusz Dunin s. 11-21
Profesor Janusz Dunin-Horkawicz (1931-2007) Jacek Ladorucki s. 23-27
Książka dziecięca na warsztacie profesora Janusza Dunina Jolanta Ługowska s. 29-34
Bibliografia dorobku piśmienniczego prof. dra hab. Janusza Dunina-Horkawicza za lata 2002-2008 Andrzej Kempa s. 35-41
Telewizja źle opisana Janusz Dunin s. 43-44
Wątpliwości związane z definicją normatywną pojęcia "prasa" Wiesław Sonczyk s. 223, 45-54
Charakterystyka przeobrażeń zawodu dziennikarza prasowego w Polsce po 1989 roku Joanna Mikosz s. 222-223, 55-63
Wrocławskie gazety przed ujednoliceniem (Gleichschaltung) : o różnorodności spojrzeń na Polskę : próba analizy Beata Czech s. 221, 65-79
Prezydencka kampania wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 222, 81-92
Publiczne przeprosiny wczoraj i dziś : próba analizy wybranych tekstów przeprosin zamieszczonych w prasie w okresie PRL oraz współcześnie Maria Czempka s. 221, 93-104
Internetowe manifestacje prywatności Renata Dopierała s. 105-127, 221-222
Talk show a kondycja telewizyjnej wspólnoty Sylwia Galanciak s. 129-152, 222
Symulowanie rzeczywistości : szkic o konsumpcji i trudach życia Radosław Kossakowski s. 153-162, 222
Próba analizy przekazu telewizyjnego o tematyce sportowej na przykładzie serwisu informacyjnego emitowanego po głównym wydaniu Wiadomości TVP 1 Michał Przybył s. 163-178, 223
Media lokalne w debacie publicznej : przykład debaty "Przystanek Śląsk" prowadzonej przez media lokalne na Śląsku Grażyna Piechota s. 179-188, 222-223
Audialny gatunek "sztuki słowa" : o scenariuszach radiowego teatru Joanna Bachura Jerzy Górzański (aut. dzieła rec.) Bogdan Loebl (aut. dzieła rec.) Andrzej Mularczyk (aut. dzieła rec.) Piotr Müldner-Nieckowski (aut. dzieła rec.) s. 189-192
O "Polityce" i polityce Wiesław Sonczyk Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Miasto wielu kultur" - sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Magdalena Mateja s. 199-203
III Ogólnopolska Konferencja Medialno-Naukowa "Dziennikarstwo śledcze. Trendy - Zagrożenia - Perspektywy" Monika Worsowicz s. 205-220
Informacje o autorach s. 225-229
Informacje dla autorów s. 231-232