Tytuł Media, Kultura, Społeczeństwo
ISSN 1896-7132
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Media, Kultura, Społeczeństwo
2006, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-7
Przecieki a ochrona źródeł informacji Marek Palczewski s. 155, 9-16
Wywiad narracyjny jako źródło informacji Alicja Rokuszewska-Pawełek s. 155, 17-28
Analiza gatunków prasowych : zręby teorii i elementy praktyki Maria Wojtak s. 155, 29-39
Wiersze w prasie : zapomniany gatunek publicystyki Janusz Dunin s. 155-156, 41-56
W czym tkwi sukces „Dziennika Łódzkiego” jako pisma regionalnego Joanna Mikosz s. 156, 57-65
Telewizja a sfera publiczna Paweł Ciołkiewicz s. 156, 67-86
Media i marketing polityczny Leszek Kuras s. 156, 87-96
Przeciw Anschlussowi Polski : o negatywnej perswazji w tekstach prasowych Maria Witkowska-Gutkowska s. 156, 97-106
Funkcja ekspresywna w dyskursie medialnym Maria Czempka s. 107-118, 156-157
Hiperjęzyk hipertekstu a chiralność Andrzej Kudra s. 119-127, 157
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji medialno-naukowej "Dziennikarstwo śledcze, teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych" : (Łódź, 11-12.01.2006) Monika Worsowicz s. 129-149
Literacka Wolna Europa Janusz Dunin Konrad W. Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 151-153
Informacje o autorach s. 159-161
Informacje dla autorów s. 163-164