Tytuł Media, Kultura, Społeczeństwo
ISSN 1896-7132
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Media, Kultura, Społeczeństwo
2011, Numer 1 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internet - nowe modele komunikacyjne czy powielanie schematów właściwych mediom masowym? Magdalena Szpunar s. 165, 5-16
Open source jako kult(ura) paratekstu Adam Pietrzykowski s. 165, 17-25
Od programu komputerowego do kultury jako programu. Perspektywa studiów nad oprogramowaniem (software studies) Rafał Ilnicki s. 164, 27-39
Sfera publiczna Unii Europejskiej : (krytyczna analiza dyskursu) Barbara Jabłońska s. 164, 41-56
Kontrowersje wokół energii jądrowej w kontekście awarii w japońskiej elektrowni : analiza dyskursu Paweł Ciołkiewicz s. 164, 57-86
Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska jako czynnik podnoszący świadomość ekologiczną obywateli Jacek Cheda s. 163, 87-96
Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego Krzysztof Jurek s. 165, 97-111
Wizerunek uchodźcy w polskiej prasie po 1990 r. oraz rola mediów w kształtowaniu stereotypu uciekiniera Aleksandra Hadzińska-Wyrobek s. 113-125, 164
Radiosłuchacz XXI wieku : w poszukiwaniu profilu współczesnego odbiorcy przekazów radiowych Karolina Albińska s. 127-142, 163
Tożsamość wideo – narodziny medium Agnieszka Sosnowska s. 143-151, 165
Tradycja w popkulturze Agnieszka Jęczeń Anna Czerner (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nieroba (aut. dzieła rec.) Marek Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 153-158
Sprawozdanie z politologicznej konferencji regionalnej "Miejsce Polski w Europie w dobie globalizacji" Cezary Tomasz Szyjko s. 159-161
Informacje o autorach s. 167-169
Informacje dla autorów s. 171-172