Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 1896-7884
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 7-10
Obraz kobiety-Polki w późnoromantycznej poezji powstania styczniowego Marta Skrzypek s. 13-22
Leona Platera droga do bohaterstwa : z dziejów powstania styczniowego za Dźwiną Dorota Samborska-Kukuć s. 23-33
„Z kurzem krwi bratniej” Stanisława Stommy w 1963 roku i po 50 latach Ewa Tierling-Śledź s. 35-55
Pamięć historii w kreowaniu postaw patriotycznych : "Wysocki" Władysława Zawistowskiego Joanna Warońska s. 57-70
Legenda Traugutta i jubileusze : wybrane przykłady Joanna Rusin s. 71-85
Rekonstrukcje historyczne jako edutainment : przypadek powstania styczniowego Adam Regiewicz s. 87-104
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie – szkoła tradycji i patriotyzmu Ewelina Dziewońska-Chudy s. 105-121
Powstanie styczniowe w źródłach archiwalnych na Wschodzie Larysa Vakhnina s. 125-129
Karmelitański list mistyczny z XVII wieku w rękopiśmiennych zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Beata Łukarska s. 133-158
Słowo i gest w "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego Agnieszka Jarosz s. 159-180
Realizacje modelu antropologii transgresyjnej w dramatach Juliusza Słowackiego Agnieszka Złota Grzegorz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 183-188
Starość (z)interpretowana Monika Kusek Marek Szladowski (aut. dzieła rec.) s. 189-198
Nieznane oblicza Dwudziestolecia Jarosław Cieślak Elżbieta Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Pawlikowska raz jeszcze Elżbieta Wróbel Elżbieta Hurnikowa (aut. dzieła rec.) s. 203-205