Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 1896-7884
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
2006, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawna szkoła humanistyczna w kręgu języka i literatury Józef Budzyński s. 5-12
Dialog szkolny w procesie formowania człowieczeństwa w dawnych gimnazjach humanistycznych (XVI-XVIII w.) Józef Budzyński s. 13-20
Ballada we współczesnej liryce polskiej - tradycja i nowatorstwo Agnieszka Czajkowska s. 21-28
"Ewa jest to istność, która była, jest i będzie" czyli o motywie biblijnej Ewy w literaturze modernizmu Daria Dąbrowska s. 29-43
Demityzacja żydowskiego tułactwa w prozie Henryka Grynberga Magdalena Gawrońska s. 45-58
Wokół pojęcia twórczości : ze studiów nad "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Katarzyna Janus s. 59-67
Iwo Gall w Częstochowie (1932-1935) : spis przedstawień Zbyszek Jędrzejewski s. 69-89
Kalwaria Zebrzydowska w obrazie literackim wybranych dzieł epoki baroku Beata Łukarska s. 91-101
Ars autem facit solum facultatem boni operis" : od rewolucji średniowiecznej po rewolucję dwudziestowieczną Grażyna Pietruszewska-Kobiela s. 103-117
Skrzydlata cerkiew w utworze "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza Anna Rosińska s. 119-126
Charakter gier w społeczeństwach pierwotnych (od obrzędowości i rytuału do sztuki) Lucyna Rożek s. 127-134
Katorżnicza twórczość Szymona Tokarzewskiego Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 135-142
Na tropie pierwowzoru Murdeliona? Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 143-147
"Homo in rebus" : dom rzeczy jako reistyczna figura nostalgii w prozie Zygmunta Haupta Dorota Utracka s. 149-170
W cieniu rajskiej jabłoni : motyw grzechu pierworodnego i obraz raju w literaturze XIX i XX wieku Joanna Warońska s. 171-181
Od miłości do nienawiści : studium nad postacią kobiety - femme fatale w tragedii greckiej Małgorzata Włodarczyk-Kucab s. 183-217
Literatura, teatr, film - inspiracje i wpływy : (od powstania kinematografu do 1939 roku) Anna Wypych-Gawrońska s. 219-227
Lukrecji rozważania o śmierci w poemacie Marcina Kromera Robert K. Zawadzki s. 229-242
O pamięci i czasie w "Zasypie wszystko, zawieje..." Włodzimierza Odojewskiego Artur Żywiołek s. 243-251