Tytuł Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
ISSN 0208-7626
Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
2012, Tom 19, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Represje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944-1956 - problematyka personalno-organizacyjna Konrad Fedorowski s. 5-180
Kościoły dekanatu zawichojskiego i ich wyposażenie w świetle wizytacji biskupa Załuskiego z 1748 roku Marek Kozera s. 181-211
Kwestia kultu maryjnego po Soborze Watykańskim II Katarzyna Misiura s. 213-228
Z refleksji nad katolickością Kościoła Leon Siwecki s. 229-247
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2010 Jan Biedroń s. 249-255
Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2012 roku s. 256
"L'esistenza come dramma. L'uomo nella filosofia della speranza di Józef Tischner", Jacek Marchewka, Romae 2011 : [recenzja] Leon Siwecki Jacek Marchewka (aut. dzieła rec.) s. 257-261