Tytuł Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
ISSN 0208-7626
Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
2013, Tom 20, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) zakonnik - misjonarz - biskup Piotr Franciszek Włoczyk s. 5-127
Nowa Słupia miasto klasztoru świętokrzyskiego Feliks Kiryk s. 129-179
Spór o obsadę personalną parafii Kraśnik i Janów Lubelski w okresie stalinowskim Piotr Tylec s. 181-196
O logice liberalizmu Bartłomiej Krzos s. 197-214
Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jakub Gierasiński, Ks. Piotr Paweł Gołębiowski) Danuta Krześniak-Firlej s. 215-244
Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jan Kanty Gajkowski, Ks. Władysław Gąsiorowski) Waldemar Firlej s. 245-272
Homilie o. Adama Prospera Burzyńskiego : "O śmierci" i "Na Wielki Piątek" (wstęp, edycja krytyczna, tł.: Krzysztof Modras OP) Adam Prosper Burzyński Krzysztof Modras (tłum.) s. 273-293