Tytuł Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
ISSN 0208-7626
Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
2012, Tom 19, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwigilacja aktywności duszpasterskiej księży przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu w latach 1944-1956 Konrad Fedorowski s. 5-84
Przedstawienia Ducha Świętego na ikonach bizantyjskich i ruskich : kanon ikonograficzny a dogmat teologiczny Olga Cyrek s. 85-100
Działania wychowawczo-duszpasterskie w diecezji sandomierskiej w latach 1992-2007 Jerzy Dąbek s. 101-120
Wpływ reorganizacji parafii w Rzeszowie na oddziaływanie duszpasterskie Kościoła lokalnego Witold Jedynak s. 121-149
Eutanazja - godne umieranie? Artur Jerzy Katolo s. 151-160
Geneza pojęcia Sofii - Mądrości Bożej Justyna Kroczak s. 161-176
Z refleksji nad pryncypium Kościoła lokalnego Leon Siwecki s. 177-192
Związki doktryny pryscyliańskiej z pismami Hilarego z Poitiers i filozofią stoicką Krzysztof Sordyl s. 193-204
Egzystencjalna godność chrześcijanina - podstawą do jego powinności moralnej (Kol 3,1-4) Stanisław Zdziarstek s. 205-224
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2010-2012 Bogdan Stanaszek s. 225-256
Okólnik biskupa Stefana Zwierowicza z 1902 r. zabraniający dzieciom katolickim uczęszczania do szkół cerkiewnych Janusz Królikowski s. 257-262