Tytuł Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
ISSN 0208-7626
Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
2013, Tom 20, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bractwa religijne w archidiakonacie zawichojskim w XVIII wieku Marek Kozera s. 5-20
Biskup Kajetan Sołtyk i jego aktywność w sprawie dysydenckiej w 1766-1767 roku w świetle korespondencji dyplomatów papieskich Wojciech Kęder s. 21-34
Gotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu Katarzyna Pająk s. 35-40
Życie i działalność duszpastersko-naukowa ks. Marcina Ziółkowskiego 1914-1976 Grzegorz Misiura s. 41-62
Ksiądz Ludwik Hupkała 1912-1995 Mirosław Romański s. 63-73
Kościół jako prasakrament obecności Chrystusa w świecie w teologicznej wizji Y. Congar'a Andrzej Jarosiewicz s. 75-94
Zrzeszenia religijne laikatu miejscem budowania jedności Kościoła Grzegorz Kasprzycki s. 95-107
Religia jako czynnik wpływający na tożsamość narodową Polaków Justyna Krasowska s. 109-123
Człowiek w konfrontacji ze współczesną migracją zarobkową Marek Kluz s. 125-133
Poszanowanie osobowego wymiaru człowieka czynnikiem postępu biomedycyny Marcin Ferdynus s. 135-148
Współczesna tożsamość - skomplikowane pytanie kim jestem? Seweryn Kapinos s. 149-158
"Nawrócenie" Leszka Kołakowskiego Tomasz Kukołowicz s. 159-168
Teorie zamknięte Heisenberga i sformalizowane teorie aksjomatyczne Łukasz Sadłocha s. 169-177
Od instrumentalizacji do eliminacji religii z przestrzeni publicznej Andrzej Sołtys s. 179-190
Czy możliwe jest sztuczne życie? Mirosław Twardowski s. 191-208
Bizantynizm niemiecki według historiozofii Feliksa Konecznego Paweł Szuppe s. 209-216
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2012 Jan Biedroń s. 217-222
Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2013 roku s. 223-224
Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, Sandomierz, 12 X 2013 r. Artur Lis s. 225-227
"Opowieść o Biskupie Piotrze. W 30. rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902-1980)", Albert Warso, Skarżysko-Kamienna 2010 : [recenzja] Szczepan Kowalik Albert Warso (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria - Skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012: [recenzja] Leon Siwecki Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Głoście wszędzie Ewangelię. Medytacje na niedziele i uroczystości Pańskie", Dionizy Pietrusiński, Rok A - Sandomierz-Lublin 2010, Rok B - Sandomierz-Lublin 2012, Rok C - Sandomierz-Lublin 2010 : [recenzja] Edward Walewander Dionizy Pietrusiński (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Edward Walewander Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?", Peter Ward, tł. M. Betley, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław Twardowski Monika Betley (aut. dzieła rec.) Peter Ward (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Na okładce : Antoni Kozakiewicz "Niespodziewanie" Urszula Stępień s. 250-252