Tytuł Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
ISSN 2084-1701
Wydawca Instytut Polsko-Rosyjski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
2011, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Rafał Czachor s. 4
От Редакции Рафал Чахор s. 6
Преподавание русского языка в Польше: исторический опыт, состояние, перспективы Рафал Чахор s. 7-16
Akwizycja języka rosyjskiego jako obcego po transformacjach geopolitycznych Antoni Markunas s. 17-24
Англицизмы из сфер политики и экономики в русском и польском языках Степан Лукин s. 25-34
Funkcjonowanie młodzieżowego żargonu we współczesnej ruszczyźnie Marcin Kalita s. 35-40
Образ железной дороги в русской литературе : мифологические истоки Светлана Комагина s. 41-56
Проза Дмитрия Липскерова и психоанализ Ирина Попадейкина s. 57-71
Феномен города в России Максим Паламарчук s. 72-82
Исторические и культурные реалии Польши в зеркале структуры информативного пространства «Настольного словаря» Феликса Толля Ирина Куликова Диана Салмина s. 83-106
"Фразеологический словарь Марины Цветаевой", Н. М. Шевченко, Бишкек 2010 : [recenzja] Antoni Markunas Н. М. Шевченко (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Россия на рубеже ХХ–ХХI веков : yчебное пособие по страноведению", ред. Ю. А. Вьюнов, А. В. Манько, В. П. Чуднов, Москва 2011 : [recenzja] Аntoni Markunas Ю. А. Вьюнов (aut. dzieła rec.) А. В. Манько (aut. dzieła rec.) В. П. Чуднов (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950-2000. Część I, Metody glottodydaktyczne", Halina Zając, Kraków 2008; "Część II, Kształtowanie sprawności językowych", Kraków 2009 : [recenzja] Ирина Попадейкина Halina Zając (aut. dzieła rec.) s. 113-115
"Новый стратегический союз : Россия и Европа перед вызовами XXI века, возможности 'большой сделки'", Тимофей Бордачёв, Москва 2009 : [recenzja] Rafał Czachor Тимофей Бордачёв (aut. dzieła rec.) s. 116-120
"Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego", red. Ryszard Herbut, Walenty Baluk, Wrocław 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) Ryszard Herbut (aut. dzieła rec.) s. 121-124