Tytuł Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
ISSN 2084-1701
Wydawca Instytut Polsko-Rosyjski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
2015, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Польский вопрос: понятие, структура и содержание в Российской Империи Евгений Георгиевич Луферчик s. 5-21
Сравнительный анализ украинского и польского женского движения в Надднепрянской Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. Ольга Николаенко s. 22-33
„Byli w szarych sukmanach” : marzenia i dążenia powstańców i cywilów okresu styczniowej insurekcji (1863–1864) Ewelina W. Klimczak s. 34-50
„Twarzą w twarz z prawdą” : czerwonoarmiści wobec konfrontacji sowieckiej propagandy komunistycznej z rzeczywistością polskich Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r. Ewelina W. Klimczak s. 51-68
На чужой земле... Причины и условия депортации поляков и немцев в 1936 г. в Казахстан : aнализ документов Дмитрий Пантьо s. 69-85
Zniewolenie społeczeństwa i państwa przez wojnę i rewolucję według Mikołaja Bierdiajewa Paweł Fiktus s. 86-103
Modlitwa : z zagadnień teologii kieszonkowej Karola Ludwika Konińskiego Magdalena Ryba s. 104-115
Функция интонации в образовании многосупрематических повествовательных высказываний русского языка : экспериментальные исследования Юлиан Скорек s. 116-137
Полиаспектность феномена лакунарности Александр Николаевич Кобяков Ирина Карповна Кобякова Светлана Алексеевна Швачко s. 138-146
Структура словарной статьи в словаре «Россия» : Большой лингвострановедческий словарь Joanna Olechno-Wasiluk s. 147-158
Трудности в освоении жаргонизмов иностранцем Ван Синхуа s. 159-172
Historyczne źródła instytucji samorządu lokalnego w Rosji Rafał Czachor s. 173-187
Оценка качества государственного регулирования в России и Польше Айнур Альфритович Бикташев Дмитрий Юрьевич Верниковский Mихаил Константинович Перфильев Екатерина Александровна Филатова s. 188-205
Государственные финансы как инструмент регулирования экономики Нурлан Яшар оглы Джафарли s. 206-212
Przekładanie, nie przekłamanie Anna Zagórska s. 213-220
"Technologia i metodologia badań intonacji dla opisu jej funkcji w systemie komunikacji językowej", Juliusz Skorek, Julian Skorek, Wrocław 2014 : [recenzja] Kamila Borkowska Juliusz Skorek (aut. dzieła rec.) Julian Skorek (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych", K. Świder, Warszawa 2013 : [recenzja] Rafał Czachor K. Świder (aut. dzieła rec.) s. 227-234
Skład redakcji i lista recenzentów zewnętrznych rocznika w 2015 roku s. 235-236
Состав редакции и список внешних рецензентов ежегодника в 2015 году s. 237-238
O instytucie polsko-rosyjskim s. 239
Informacja dla autorów s. 240
О русско-польском институте s. 241
Информация для авторов s. 242