Tytuł Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
ISSN 2084-1701
Wydawca Instytut Polsko-Rosyjski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Irina Popadeykina s. 5-6
От Редакции Ирина Попадейкина s. 7-8
Обсуждение «польского вопроса» на страницах периодических изданий 60-х годов XIX века Светлана Иванова s. 9-32
Романтизм в русско-польском диалоге культур первой половины XIX века Тамара Липич Василий Липич s. 33-45
Włodzimierz Majakowski a socjalizm Rafał Czachor s. 46-74
Symetria i asymetria zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim : (na przykładzie prefiksów obcego pochodzenia oznaczających przeciwstawność) Tatiana Kwiatkowska s. 75-86
Koncept "śmierć" w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa Irina Popadeykina s. 87-104
Дискурс о Польше в региональных томских СМИ Ольга Орлова s. 105-117
Некоторые тенденции репрезентации образа Иоанна Павла II в современной российской прессе Мария Шадрина s. 118-127
Иоанн Павел II и Россия Татьяна Строковская s. 128-146
Университеты «третьего возраста» в России и в Польше : общее и различия Мария Азарина s. 147-157
"Становление партийной системы Республики Польша", И. И. Жуковский, Калининград 2010 : [recenzja] Rafał Czachor И. И. Жуковский (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Российские партии в контексте трансформации", Г. М. Михалева, Москва 2009 : [recenzja] Rafał Czachor Г. М. Михалева (aut. dzieła rec.) s. 164-169