Tytuł Collectanea Philologica
ISSN 1733-0319
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Philologica
2003, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie odwagi i męstwa - od siedmiu mędrców do Demokryta : studium filozoficzno-psychologiczne Tadeusz Kobierzycki s. 3-14
Kolumna wężowa : wotum platejskie Krzysztof Głombiowski s. 15-28
Consonantes mobiles u Homera i Herodota Anna Marchewka s. 29-37
Agony racji w tragediach Eurypidesa : agon psychologiczny Medei Jadwiga Czerwińska s. 39-51
Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj Joanna Rostropowicz s. 53-64
Kreteńskie święto Theodaisia w "Aitiach" Kallimacha z Cyreny Elwira Kaczyńska s. 65-73
Judea i Judejczycy w "Geografii" Strabona Małgorzata Wróbel s. 75-81
Semantyka greckich morfemów strony biernej : na przykładzie morfemu -θη- Remigiusz Popowski s. 83-90
Dwuwiersz Sulpicji Młodszej Danuta Jędrzejczak s. 91-105
Historia greckiej retoryki w dialogu "Brutus" M. Tulliusza Cycerona (rozdz. 25-52) Magdalena Nowak s. 107-113
Pompa funebris Augusta w oczach Kasjusza Diona Ryszard Sajkowski s. 115-129
Grecka myśl filozoficzna w utworach Salwiana z Marsylii Gabriela Wcisło s. 131-137
Polskie tłumaczenia "Tristiów" Owidiusza Krzysztof Tomasz Witczak s. 139-153
Dwie dwusetne rocznice w literaturze nowogreckiej Wanda Amarantidou s. 155-171
Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w. Józef Budzyński s. 173-190
Fenomen renesansowego teatru kreteńskiego Przemysław Marciniak s. 191-197
Obraz nieba w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego : zarys problematyki Maria Łukaszewicz-Chantry s. 199-205
Wprowadzanie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych : ze szczególnym uwzględnieniem metody M. Goliasa Lech Bobiatyński s. 207-220
Jak rozumiem pojęcie Latinitas viva : na podstawie praktyki szkolnej w liceum i pracy nad podręcznikiem "Roma Latine dicta" Anna Osipowicz s. 221-229
Nauczanie słownictwa i słowotwórstwa języka łacińskiego na podstawie artykułów Adama Trybusa opublikowanych w czasopiśmie "Języki obce w szkole" : pomoc dla nauczycieli Wanda Amarantidou s. 231-245