Tytuł Collectanea Philologica
ISSN 1733-0319
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Philologica
2006, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Platońska koncepcja poznania immanentnego czyli epistemologia pozytywna Listu VII Zbigniew Danek s. 3-21
"Fajdros" Platona, czyli między mitem a rzeczywistością, między niebem a ziemią Anna Głodowska s. 23-35
Uczucie jako droga do poznania w filozofii przyjaźni Arystotelesa Joanna Sowa s. 37-47
Antropologia Marka Aureliusza a stoicki racjonalizm Małgorzata Siwicka s. 49-59
Irracjonalność w racjonalnym procesie poznania boga i świata według ojców kapadockich Ewa Osek s. 61-71
Czy dobro najwyższe Lukrecjusza ma charakter racjonalny? Adriana Grzelak-Krzymianowska s. 73-77
Cykl odnawiania się świata, czyli platoński rok kosmicznego obrotu u Cycerona Marta Czapińska s. 79-83
Dionysus de tragediae origine Horatius Antonius Bologna s. 85-86
"Hercules furens" : eurypidejska przypowieść o ludzkim szaleństwie Jadwiga Czerwińska s. 87-111
Gatunek satyrowy jako narzędzie polityczne Pizystratydów Joanna Zalewska-Jura s. 113-122
Obłaskawienie mocy, czyli racjonalizm Greków w irracjonalnym stosunku człowieka do bogów : na przykładzie Dionizosa i jego dytyrambu Joanna Rybowska s. 123-148
Aspekty etyczne aktu zemsty w sztukach Eurypidesa Małgorzata Budzowska s. 149-154
Racjonalne i nieracjonalne zasady poezji u Horacego i Arystotelesa Robert K. Zawadzki s. 155-167
Тема доли в трагедиях Софокла : на осноби трагедий ”Цар Едип” и ”Едип в Колони" Леся Мисловська s. 169-174
Racjonalizacja tradycji mitologicznej w "Dzienniku wojny trojańskiej" Diktysa z Krety Antoni Bobrowski s. 175-191
Quid novi litteris renatis poesi Latinae attulerint Poloni Horatius Antonius Bologna s. 193-198
Трагедия/трагедическое и безумине Нина И. Ищук-Фадеева s. 199-211
Три ипостаси безумия в европейской драматургии : ”Геракл” Еврипида, ”Гамлет” В. Шекспира, ”Царь Иксион” И. Анненского Галина Шелогурова s. 213-220
"De sectis" : au delà des « sectes » de l’antiquité Magdalena Koźluk s. 221-233
Symbolika wody w dramatach A. Czechowa : problemy przekładu teatralnego Barbara Olaszek s. 235-243
Иррациональные мотивы в лирике Альфреда Теннисона Андрей Гиривенко s. 245-251
Mity greckie a literatura popularna Joanna Warońska s. 253-267