Tytuł Collectanea Philologica
ISSN 1733-0319
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Philologica
2009, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Verba de Lingua Latina, quae ad homines nobilissimos atque peritos studiorum loquenda sunt : słowa kierowane do przyszłych elit Idaliana Kaczor Joanna Rybowska s. 7-12
Centrum Latinitatis Europae Rainer Weissengruber s. 15-18
Quomodo sit lingua Latina nostris diebus docenda Horatius Antonius Bologna s. 19-27
Kształtowanie umiejętności tłumaczenia tekstów łacińskich w praktyce szkolnej Wanda Popiak s. 29-37
Pisarze polsko-łacińscy w podręcznikach łaciny Jerzy Starnawski s. 39-48
Muzyka w komentarzu Oktawiusza Jurewicza do "Dzieł wszystkich" Horacego Anna Maciejewska s. 49-56
Czy i jak stosować znaki iloczasu w podręcznikach do nauki języka łacińskiego? Krystyna Woś s. 57-69
Jak zachęcić archeologa i historyka do nauki łaciny? : prezentacja podręcznika "Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej", Literat, Toruń 2007, ss. 220 Bartosz Awianowicz s. 71-76
Łacińskie futurum I jako wykładnik modalności Małgorzata Górska s. 77-84
Horacego "Pieśni do okrętu", czyli o rozterkach wieku nie tylko młodzieńczego Ewa Pobiedzińska s. 85-92
"Tabella" : łacina bez trudu Krystyna Kreyser s. 93-102
"Porta Latina" jako podręcznik dla potencjalnego olimpijczyka : odautorska prezentacja podręcznika : zawartość merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza Anna Jaworska s. 103-108
Zastosowanie metody projektów w nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej Dorota Żuchowska s. 109-117
"Docendo discimus" : poradnik metodyczny z ćwiczeniami do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w językach ogólnokształcących Wanda Amarantidou Aleksandra Długosz Dorota Żuchowska s. 121-208