Tytuł Collectanea Philologica
ISSN 1733-0319
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Philologica
1999, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Professor Bohdan Wiśniewski : a Biographical Note Beata M. Lelewska s. 7-8
List of Publications by Bohdan Wiśniewski : Years 1953-1997 Elwira Kaczyńska s. 9-12
Z problematyki pitagoreizmu Dobrochna Dembińska-Siury s. 13-26
Der Frieden des Alkidamas Reinhard Häußler s. 27-83
Istota pobożności w "Cyropedii" Ksenofonta Danuta Jędrzejczak s. 85-95
Bezcelowość wysiłku poznawczego : Platon wobec paradoksu Zbigniew Danek s. 97-121
Platona pytanie o piękno Krystyna Tuszyńska-Maciejewska s. 123-130
Platona pytanie o piękno Krystyna Tuszyńska-Maciejewska s. 123-130
Spór starożytnych wokół "Politei" Platońskiej Witold Wróblewski s. 131-154
Pojęcie przyjaźni u Arystotelesa a φιλία w platońskim dialogu "Lizys" Joanna Sowa s. 155-159
Krytyka kosmologii Arystotelesa w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego Ewa Osek s. 161-172
Stoicka koncepcja czasu Sławomir Wyszomirski s. 173-178
Uwagi o zależnościach między "Chronicon universale" Frutolfa z Michelsbergu a "Getica" i "Romana" Jordanesa Wanda Amarantidou s. 191-198
Kilka uwag o łacińskich przekładach traktatu Demetriusza Περί έρμενείας dokonanych jednocześnie przez dwu humanistów polskich (1557) Jerzy Starnawski s. 199-206
Controversies over Shakespeare's Classical Education Krystyna Kujawińska-Courtney s. 207-215
Czy powrót Boga jest możliwy? : Uwagi o heideggerowskiej interpretacji pojęcia paruzji i koncepcji śmierci Boga Nietzschego Dariusz Chętkowski s. 217-222
Meditatio mortis Jadwiga Czerwińska s. 223-237