Tytuł Biuletyn Uniejowski
ISSN 2299-8403
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Biuletyn Uniejowski
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Tadeusz Marszał s. 7-8
Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów Elżbieta Kobojek s. 9-22
Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim Jacek Forysiak Joanna Petera-Zganiacz s. 23-41
Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa Anna Beata Adamczyk Krzysztof Błażejczyk Jakub Szmyd s. 43-61
Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie : rys historyczny Aneta Sapińska-Śliwa s. 63-77
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG Teresa Latour Karolina Smętkiewicz s. 79-93
Walory przyrodnicze gminy Uniejów : formy ochrony przyrody Katarzyna Maria Smętkiewicz Karolina Katarzyna Smętkiewicz s. 95-119
"Świeża woda zdrowia doda" : opowieść o wodzie : studium etnograficzne Aldona Jadwiga Plucińska s. 121-130
Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta Mariusz Lamprecht s. 131-139
Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim Anna Jabłońska s. 141-156
O pieczęci miejskiej Uniejowa z pierwszej połowy XVI w. Marek Adamczewski s. 157-175
Regionalny poradnik genealogiczny - stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów Piotr Szkutnik s. 177-187
Basen uniejowski : historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim Danuta Dzieduszyńska Piotr Kittel s. 189-203
Miasto i gmina Uniejów w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich powstałych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Robert Wiluś s. 205-212