Tytuł Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
ISSN 1899-4601
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Janusz Sługocki s. 9
Czy koncepcja autopoiesis jest przydatna nauce prawa? Krzysztof Dybowski s. 13-24
Systemowe znaczenie konstytucyjnych mechanizmów równoważących Jacek Przybojewski s. 25-38
Problemy ochrony prawnej dziedzictwa kulturowego w Polsce : (wybrane zagadnienia) Janusz Sługocki s. 39-49
Aksjologia i praktyka polityczna Marek Bednarz s. 51-60
Analiza efektywności dostępu do informacji o środowisku w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2005 z udziałem studentów KPSW w Bydgoszczy Magdalena Micińska s. 61-70
Podstawy prawne działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszka Kalinowska-Sługocka s. 71-77
Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie karnym Grażyna Grabarczyk s. 79-86
Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka Marta Matysiak s. 87-95
Prawno-techniczne aspekty umów zawieranych na odległość Michał Czakowski s. 97-106
Kompetencja administracyjna Jarosław Dobkowski Marcin Matczak (aut. dzieła rec.) s. 109-116
Efekty badań jakości kształcenia, dalszej edukacji i pracy zawodowej absolwentów z 2006 roku Wydziału Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Krystyna Kwaśniewska s. 119-127