Tytuł Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
ISSN 1899-4601
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
2012, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Janusz Sługocki s. 7-8
Historyczny rozwój prawnej ochrony życia ludzkiego od czasów najdawniejszych po współczesność Marta Lang s. 11-31
Wybrane problemy zapewnienia skutecznej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Piotr Chrzczonowicz Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz s. 33-46
Problemy ochrony zdrowia osób cierpiących na rzadkie choroby na przykładzie regulacji dotyczących tzw. sierocych produktów leczniczych Agnieszka Kalinowska-Sługocka Janusz Sługocki s. 47-54
Zabezpieczenie społeczne jako forma ochrony warunków życia Marek Bednarz Maria Orłowska-Bednarz s. 55-76
Regulacje prawne w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich realizacja w pracy Igor Zduński s. 77-94
Penalizacja stalkingu jako nowa forma ochrony dóbr człowieka Igor Zgoliński s. 95-111
Alternatywne sposoby głosowania w świetle przepisów ustawy : Kodeks wyborczy Marta Czakowska Michał Czakowski s. 113-120
Czy Kodeks postępowania administracyjnego statuuje prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy? Jarosław Dobkowski s. 121-136
Prawo jako podstawa podwójnego zapisu w rachunkowości : (zakres teoretyczny) Petro Khomyn s. 137-156
Finansowanie sektora rolniczego : aspekty prawno-ekonomiczne Iryna Khomyn s. 157-174
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce" oraz z obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 2-3 luty 2011 rok Marta Czakowska Michał Czakowski s. 177-181
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Europa Regionów" Marek Bednarz s. 183-184
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym" Maria Orłowska-Bednarz s. 185-187
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta w obrocie nieruchomościami" Igor Zduński s. 189-203
Dowody i postępowanie dowodowe według kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej Aleksandra Szopieraj-Kowalska s. 207-222