Tytuł Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
ISSN 1899-4601
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
2013, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyznanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej w przypadku kontynuowania nauki Marta Czakowska s. 9-19
Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Wiesław Juchacz s. 21-30
Ewolucja struktury terytorialnej prokuratury na Pomorzu w okresie międzywojennym Jacek Moniuk s. 31-45
Niezawisłość sędziowska z perspektywy wyzwań współczesnej cywilizacji : (zagadnienia wybrane) Mieczysław Oliwa s. 47-58
Naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, jako funkcjonariuszy publicznych w województwie kujawsko-pomorskim Paweł Piekarski s. 59-83
Służba konwojowa policji w województwie wielkopolskim Maria Sadek s. 85-96
Przeciwdziałanie przestępczości w szkołach, placówkach oświatowych : (wybrane zagadnienia) Bolesław Sprengel s. 97-114
Żołnierska śmierć na ulicach Strzałkowa : próba wyjaśnienia tragicznych zdarzeń z października 1948 r. Tomasz Sypniewski s. 115-127
Arbitraż i mediacja w jednym : legislacyjno-nowatorski status wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Igor Zduński s. 129-144
Analiza prawno-historyczna występku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w świetle odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce medyczne Igor Zgoliński s. 145-152
Odpowiedzialność karna za przestępstwa kłusownicze w świetle przepisów Ustawy - prawo łowieckie Tomasz Kosicki s. 155-166
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego" Toruń, 16-17 września 2013 rok Marta Czakowska Michał Czakowski s. 169-173
Sprawozdanie z roboczej wizyty delegacji KPSW w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie Tomasz Sypniewski s. 175-179