Tytuł Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
ISSN 1899-4601
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
2014, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szybkość postępowania a koszty załatwienia sprawy na przykładzie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych Tomasz Brzezicki Marek Żmuda s. 9-19
Przestępstwo "porwania dla okupu" w polskim prawie karnym : wybrane zagadnienia Alicja Grześkowiak s. 20-44
Aktualny model kary pozbawienia wolności i jego perspektywy Wiesław Juchacz Igor Zgoliński s. 45-56
Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach klanowych : analiza porównawcza instytucji pochodzących z Albanii i świata arabskiego oraz zachodnich metod ADR Jan Bazyli Klakla s. 57-66
Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach : uwagi na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223 Tomasz Kosicki s. 67-75
Злоупотребление правом в административном праве Mariâ Kuncevič s. 76-92
Łowiectwo a ochrona środowiska : kontrowersje prawne i humanitarne Magdalena Micińska-Bojarek s. 93-105
Symbolic discourse of street protests : walk through the provicial Yelets Alexander V. Skiperskikh s. 106-116
Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы : взгляд из Украины Vladislava Zavgorodnââ s. 117-136
Aspekty prawno-karne błędu w sztuce medycznej przy eksperymencie medycznym Igor Zduński s. 137-152
Kształtowanie się modelu samorządu terytorialnego w Polsce po przełomie roku 1989 Jacek Łukasz Kwaśniewski s. 155-170
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., IV KK 403 Igor Zgoliński s. 174-178
"Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", Bogusław Banaszak, Warszawa 2009 : [recenzja] Zbigniew Witkowski Bogusław Banaszak (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", Adam Krzywoń, Warszawa 2011 : [recenzja] Agnieszka Bień-Kacała Adam Krzywoń (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej", Stanisław Bożyk, Warszawa 2013 : [recenzja] Maciej Serowaniec Stanisław Bożyk (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Sprawozdanie z V Międzynarodowych Dni Nauki : (Uniwersytet Karabuk, Karabuk, Turcja 5-8 maja 2014 r.) Nartsiss Shukuralieva s. 193-195