Tytuł Studia Kulturoznawcze
ISSN 2084-2988
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Kulturoznawcze
2014, Numer 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marianna Michałowska Ewa Rewers s. 7
Od Redakcji Marianna Michałowska Ewa Rewers s. 7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między "miastem jako doświadczeniem" a "miastem doświadczenia" - przestrzenności miejskiego doświadczenia kulturowego Zuzanna Dziuban s. 11-29
Dzielnica we fragmentarycznej wyobraźni miejskiej Małgorzata Nieszczerzewska s. 31-46
Kto mówi w mieście? Głosy w przestrzeni miasta Marianna Michałowska s. 47-63
Zamieszkiwanie jako interpretacja : uwagi na temat hermeneutyki miasta Rafał Koschany s. 65-78
Miasto zmysłów - o afektywnym doświadczaniu przestrzeni Weronika Maćków s. 79-91
Rewitalizacja dzielnicy jako zestaw strategii kulturowych Jadwiga Zimpel s. 93-105
Performatywność miasta Agata Skórzyńska s. 107-126
Rytmoanaliza ulicy Św. Marcin Lidia Pasik s. 129-136
Urban exploration jako pierwszy etap oswajania opuszczonych przestrzeni na terenie Poznania - badania Urszula Wiatrowska s. 137-161
Graniczna cywilizacja jako podstawa rozwoju demokracji na Ukrainie Natalia Kovalchuk s. 165-172
Polityka wrażliwości (w)daje się we znaki Agata Skórzyńska s. 173-188