Tytuł Studia Kulturoznawcze
ISSN 2084-2988
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Kulturoznawcze
2011, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Topografia dziecięca Małgorzata Nieszczerzewska Agata Skórzyńska s. 11-12
Topografia dziecięca : od wielkomiejskiej ulicy do miejsc "skrępowanej wyobraźni" Małgorzata Nieszczerzewska s. 13-28
Sztuczki : twórcza aktywność dziecka w marginalizowanych obszarach miejskich Agata Skórzyńska s. 29-48
Semantyka dziecińska : od nieobecności do odrębności Monika Obrębska s. 49-57
Dziecinnienie języka : Dewastacja logosu w elektronicznych dyskursach Rafał Ilnicki s. 59-67
Empatia jako forma komunikacji w "świecie życia codziennego" Barbara Szczepańska-Pabiszczak s. 69-78
Dzieciństwo i język w prozie Pascala Quignarda: o fikcję w teorii Katarzyna Thiel-Jańczuk s. 81-89
Dziecko jako metafora : Walter Benjamin - Fernando Pessoa Rafał Koschany s. 91-100
Dziecko przed lustrem, czyli w poszukiwaniu swojego miejsca Agnieszka Doda-Wyszyńska s. 101-110
Kantata "Ich hatte viel Bekümmernis" BWV 21 Johanna Sebastiana Bacha jako przykład dzieła muzycznego o semantycznie złożonej wartości estetycznej Krzysztof Moraczewski s. 111-124
Przyrodoobraz jako przestrzeń kulturowych transformacji wyobraźni artystycznej Karolina Sikorska s. 125-140
Monstruarium - kolekcja ambiwalencji Marcela Kościańczuk Anna Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Wszyscy będziemy cyborgami : Wokół Antropologii cyborgów Grażyny Gajewskiej Rafał Ilnicki Grażyna Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 147-150