Tytuł Studia Kulturoznawcze
ISSN 2084-2988
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Kulturoznawcze
2013, Numer 2 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 7-8
Oblicza starości - między mitami a rzeczywistością Zbigniew Woźniak s. 9-23
Po co seniorom kultura? Sławomir Magala s. 25-34
Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze Michał Mękarski s. 35-51
Rola obserwatorium kultury w kontekście aktywności kulturalnej osób starszych Péter Inkei s. 53-58
Młodość trzeciego wieku Łucja Krzyżanowska Monika Stec s. 59-70
Społeczno-kulturowa percepcja starości w Polsce Hanna Mamzer s. 71-79
Czy życie staruszka będzie wesołe? Jacek Sójka s. 81-90
Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów : wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego "Po co seniorom kultura?" Alicja Gojlik Przemysław Kieliszewski Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 91-112
Senior na scenie, w kulisach i na widowni : o twórczości i uczestnictwie, kulturalnych preferencjach, motywacjach i ograniczeniach osób starszych Piotr Landsberg s. 113-129
Jak nas widzą? Jak widzimy siebie? Aktywni seniorzy o sobie i swoim wizerunku Michał Mękarski s. 131-148
Razem czy osobno? Separacja i integracja seniorów w kulturze Alicja Gojlik s. 149-163
Seniorzy online czy offline? O wykluczeniu cyfrowym starszego pokolenia Joanna Kuchta s. 165-178
Międzypokoleniowa transmisja wartości w społeczności lokalnej : nowe perspektywy dla miejskich polityk kulturalnych Marcin Poprawski s. 179-195
Tradycja narodowa jako wartość Przemysław Rotengruber Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 199-202