Tytuł Studia Kulturoznawcze
ISSN 2084-2988
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Kulturoznawcze
2015, Numer 1 (7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Agnieszka Doda-Wyszyńska Katarzyna Machtyl s. 7-9
Rocznicowy panel dyskusyjny "W stulecie śmierci Peirce'a" Katarzyna Machtyl s. 13-14
Mediacja – cyrkulacja – ruch : kilka uwag o reprezentacji pośredniej Katarzyna Machtyl s. 15-26
„Myślę, więc »znaczę« : Czuję, więc jestem” : o Peirce’owskim pojęciu Monika Obrębska s. 27-36
„Jedyną funkcją myślenia jest wytwarzanie nawyków”? Agnieszka Doda-Wyszyńska s. 37-46
Zapis dyskusji z panelu s. 47-56
Interpretacja Hanna Buczyńska-Garewicz s. 59-74
„Peirceida” – gwiazda znaku Andrzej J. Nowak s. 75-86
Myśl twórcza : abdukcja Peirce’a Wojciech Kalaga s. 87-99
„Zaniedbany Argument” Charlesa Sandersa Peirce’a Stanisław Wszołek s. 101-111
Qualia z punktu widzenia Peirce’owskich kategorii Adam Kłóś s. 113-124
Przeciw antropocentryzmowi : Zagadnienie komunikacji na tle Peirce’owskiego rozumienia semiozy Hanna Michalczyk s. 125-138
Czy Peirce był konserwatystą? Agnieszka Hensoldt s. 141-150
Jak Peirce stał się teoretykiem fotografii? : Kwestia indeksu Marianna Michałowska s. 151-164
Czas ucieleśniony jako przestrzeń w powieściach graficznych : Studia nad zastosowaniem semiotyki Peirce’a Winfried Noth s. 165-182
Możliwe zastosowania sem(e)iotyki Peirce’a w badaniach fenomenów Tomasz Michaluk s. 183-193
Dyskusja studentów wokół Peirce’a Zaniedbanego Argumentu s. 195-207
Editors’ Note Agnieszka Doda-Wyszyńska Katarzyna Machtyl s. 211-212
The universe, human and growth: Charles S. Peirce’s contributions to a culture of love Tiago da Costa e Silva s. 213-225
Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce and Karl Bühler: In search of a common denominator for sign conceptions Zdzisław Wąsik s. 227-246
Cybersemiotics: a semiotic-systemic transdisciplinary approach Soren Brier s. 247-265
Introducing a semeiotic-inspired concept of information for library and information science – breaking the boundaries of documents bent Sorensen Martin Thellefsen Torkild Thellefsen s. 267-280
Przekroczyć pragmatyzm Agnieszka Doda-Wyszyńska Charles Sanders Peirce (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Z wizytą u semiotyka, który odwiedził cyrk Paul Bouissac Rafał Ilnicki s. 289-293