Tytuł Studia Kulturoznawcze
ISSN 2084-2988
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Kulturoznawcze
2014, Numer 2 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Małgorzata Jankowska s. 7-8
Religia jako kwestia nerwów : wstępne rozważania nad archeologią bluźnierstwa Jean-Pierre Wils s. 11-30
Apokryficzność a "kultura nadpisywania" Małgorzata Jankowska s. 31-48
Piknik pod wiszącym krzyżem, czyli o karnawalizacji, współczesnych profanacjach artystycznych i "czymś jeszcze" Piotr Jakubowski s. 51-72
Sprawa Doroty Nieznalskiej a wojny kulturowe Izabela Kowalczyk s. 73-90
Potwierdzanie braku wiary : o bluźnierstwie i rytualizacji irreligii Kazimierz Piotrowski s. 91-104
Obudzić diabła : komiksowa herezja religijna na przykładzie serii Hellboy oraz Kaznodzieja Tomasz Żaglewski s. 107-124
Sztuka (z) dewocjonaliów : twórczość Roberta Rumasa i Petera Fussa jako przykład krytycznego namysłu nad przemysłem religijnym Karolina Golinowska s. 125-135
Immanentna apokryficzność kina biblijnego Marek Lis s. 139-148
Apokryficzne figury Chrystusa we współczesnym polskim kinie Mariola Marczak s. 149-170
Zmącone obrazy. O poetyce dysonansu międzytekstowego w filmach apokryficznych Andrieja Zwiagincewa Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 171-183
Jezus nie-ośmieszony, czyli esej bardzo apologetyczny Małgorzata Jankowska Leszek Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 187-192