Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2009, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Zdzisław Ratajek Zuzanna Zbróg s. 9-11
Od niechęci wobec dziecięcej samodzielności myślenia do przekazu fikcji społecznej, czyli edukacja dla niekompetencji Dorota Klus-Stańska s. 15-29
O wymierności pracy nauczyciela Bogusław Śliwerski s. 31-48
Szczęśliwe dzieciństwo a szkoła Zdzisław Ratajek s. 49-59
Rozwój psychofizyczny dzieci w okresie późnego dzieciństwa Anna Stawecka s. 61-74
Istota procesu czytania z perspektywy psycholingwistycznej i pedagogicznej Zuzanna Zbróg s. 77-107
Czytanie i pisanie w edukacji elementarnej – kontekst rozwojowy Irena Adamek s. 109-118
W poszukiwaniu najlepszej strategii nauki czytania Zuzanna Zbróg s. 119-143
Ujęcie programowe zakresu kompetencji dzieci przedszkolnych do nauki czytania Małgorzata Kwaśniewska s. 145-158
Jak przygotowywać uczniów doczytania nowego tekstu Piotr Zbróg s. 159-172
Ramy tekstowe w procesie formowania aktywnego czytelnika Piotr Zbróg s. 173-186
Holistyczne nauczanie języka obcego dzieci poprzez wykorzystanie bajek i opowiadań po angielsku Agnieszka Szplit s. 187-204
Teoretyczne aspekty lektury tekstów typu matematycznego w klasach początkowych Gustaw Treliński s. 205-220
Przegląd definicji dysleksji w świetle najnowszych badań Ewa Boksa s. 223-230
Dysleksja – problem wciąż nieznany Marta Korendo s. 231-241
Psycholingwistyczna analiza procesu czytania z perspektywy nowego ujęcia mechanizmów dysleksji rozwojowej Alicja Giermakowska s. 243-263
Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania - skuteczna metoda stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją Jagoda Cieszyńska s. 265-278
Rozwijanie umiejętności czytania u dzieci z dysleksją rozwojową – model zajęć Ewa Boksa s. 279-284
Specyficzne trudności w czytaniu a wybrane twórcze metody nauczania Aneta Jałowiecka s. 285-295
"Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli", Jagoda Cieszyńska, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Pasiński Jagoda Cieszyńska (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Czytamy sy-la-ba-mi", Wiesława Żaba-Żabińska, Kielce 2008 : [recenzja] Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba-Żabińska (aut. dzieła rec.) s. 305-308