Tytuł Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
ISSN 2299-0356
Wydawca Uniwersytet Zielonogórski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
2004, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Kazimierz Jodkowski s. 5-6
Wielki projekt życia Kenneth R. Miller Adam Grzybek (tłum.) s. 9-30
Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt H. Allen Orr Dariusz Sagan (tłum.) s. 33-48
Nowa fala fanatyzmu w nauce Jerry A. Coyne Dariusz Sagan (tłum.) s. 49-53
Subtelna równowaga Russell F. Doolittle Dariusz Sagan (tłum.) s. 55-64
Cuda a molekuły Douglas J. Futuyma Dariusz Sagan (tłum.) s. 65-69
Nieredukowalna sprzeczność Mark Perakh Dariusz Sagan (tłum.) s. 71-113
Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu : odpowiedź na krytykę Michael J. Behe Dariusz Sagan (tłum.) s. 115-139
Filozoficzne aspekty tzw. „afery Kansas” Tomasz Krause s. 143-224
Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma Kazimierz Jodkowski s. 225-232