Tytuł Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
ISSN 2299-0356
Wydawca Uniwersytet Zielonogórski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
2015, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mark Harris as a Naturalistic Theist : the Perspective of the Model of Levels of Analysis Piotr Bylica s. 7-36
Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu : poglądy Johna Hartnetta z konstruktywistycznej i eksternalistycznej perspektywy Kazimierz Jodkowski s. 37-79
Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace Grzegorz Malec s. 83-108
O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw Patrick Matthew Grzegorz Malec (tłum.) s. 109-126
Próba klasyfikacji „odmian” zwierząt w połączeniu z obserwacjami nietypowych zmian sezonowych i innych, które w sposób naturalny zachodzą u rozmaitych gatunków brytyjskich, lecz nie dają podstaw do wyodrębnienia odmian Edward Blyth Grzegorz Malec (tłum.) s. 127-146
O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków Alfred Russel Wallace Grzegorz Malec (tłum.) s. 147-166
On Knowledge Contamination : New Data Challenges Claims of Darwin’s and Wallace’s Independent Conceptions of Matthew’s Prior-Published Hypothesis Mike Sutton s. 167-205
Miejsce życia i człowieka w przyrodzie : obrona tezy antropocentrycznej Michael J. Denton Dariusz Sagan (tłum.) s. 209-254
Biologia systemowa jako program badawczy teorii inteligentnego projektu David Snoke Dariusz Sagan (tłum.) s. 255-285
Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego Małgorzata Gazda s. 287-301
Damásio, jaźń i świadomość Gonzalo Munévar Radosław Plato (tłum.) s. 305-320
Postscriptum (2015) Gonzalo Munévar Radosław Plato (tłum.) s. 321-322
There Is No Darwin’s Greatest Secret Grzegorz Malec Mike Sutton (aut. dzieła rec.) s. 325-331
Lista recenzentów tomu (Volume Reviewers) s. 333
Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma Kazimierz Jodkowski Dariusz Sagan s. 335-344
Publishing Policy Kazimierz Jodkowski Dariusz Sagan s. 345-354