Tytuł Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
ISSN 2299-0356
Wydawca Uniwersytet Zielonogórski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
2011, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fizyka i umysł Boga : przemówienie na uroczystości wręczenia Nagrody Templetona Paul Davies Joanna Popek (tłum.) s. 7-21
Darwinizm a problem zła Michael Ruse Aleksandra Bulaczek (tłum.) s. 23-38
System zgodności : Schelerowska koncepcja relacji między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga Katarzyna Niebrój s. 39-57
Karol Darwin o religii John Hedley Brooke Dariusz Sagan (tłum.) s. 61-74
Czy darwinizm ma ateistyczny charakter? : analiza przekonań i czynów Karola Darwina Bill Johnson Dariusz Sagan (tłum.) s. 75-91
O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i „ścisłych” Keith B. Miller Aleksandra Bulaczek (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Mariola Nahajewska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) s. 95-103
Nauki historyczne, nauki eksperymentalne i metoda naukowa Carol E. Cleland Dariusz Sagan (tłum.) s. 105-120
Naturalizm w naukach przyrodniczych : perspektywa chrześcijańska Paul de Vries Radosław Plato (tłum.) s. 121-135
Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego : ewolucja idei Chelsea Rose Mytyk Harry Lee Poe Bartosz Błaszczak (tłum.) Gerard Dmuch (tłum.) Ewa Komorowska (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Izabela Obłaczyńska (tłum.) Katarzyna Piłka (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Marika Poprawska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Karolina Stencel (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) Piotr Wróblewski (tłum.) s. 137-151
Nowy argument z projektu Charles Taxton Izabela Janus (tłum.) s. 155-177
„Tańczący z Popperem” : Dembski o sprawdzalności Wesley R. Elsberry Joanna Popek (tłum.) s. 179-188
Geny a przyczynowość Denis Noble Adam Trybus (tłum.) s. 191-217
Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma Kazimierz Jodkowski s. 219-227