Tytuł Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
ISSN 2299-0356
Wydawca Uniwersytet Zielonogórski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
2017, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Darwin i naturalizm Elliott Sober s. 7-52
Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość Jonathan Bartlett s. 53-87
Naturalizm metodologiczny, teizm metodologiczny i regularyzm Tom Gilson s. 89-98
Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego James C. LeMaster s. 99-133
Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany Krzysztof J. Kilian s. 137-190
Czym są epistemiczne układy odniesienia? Krzysztof J. Kilian s. 191-235
Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności : część 1 Krzysztof J. Kilian s. 237-298
Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności : część 2 Krzysztof J. Kilian s. 281-235
Refleksja nad początkami wszechświata w traktacie „Be-reszit Raba” Michał Prończuk Mirosław Rucki s. 329-349
Wokół problematyki genezy w „Czekając na Godota” Samuela Becketta Piotr Pałac s. 351-363
Lista recenzentów tomu (Volume Reviewers) s. 365-366
Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma Kazimierz Jodkowski Dariusz Sagan s. 367-376
Publishing Policy Kazimierz Jodkowski Dariusz Sagan s. 377-386