Tytuł Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
ISSN 2299-0356
Wydawca Uniwersytet Zielonogórski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
2012, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Największe odkrycie Darwina : projekt bez projektanta Francisco J. Ayala Natalia Górska (tłum.) Mateusz Krzyżanowski (tłum.) Natalia Maciaszek (tłum.) Julita Polańska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) s. 7-32
Św. Tomasz z Akwinu a ewolucjonizm : polemika z tezami Piotra Lichacza OP i Williama E. Carrolla Michał Chaberek s. 33-52
Dlaczego teoria ewolucji nie spełnia kryterium naukowości Cornelius G. Hunter Izabela Janus (tłum.) s. 53-78
Historyczny związek między darwinizmem a argumentem z biologicznego projektu Richard Thornhill Anna Droś (tłum.) Natalia Górska (tłum.) Mateusz Krzyżanowski (tłum.) Renata Merda (tłum.) Zofia Sadowska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) s. 79-106
Odmiany naturalizmu metodologicznego Ernan McMullin Ewelina Topolska (tłum.) s. 109-129
Naturalizm metodologiczny w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda Grzegorz Malec s. 131-154
Bóg w lukach wiedzy : argument z niewiedzy i ograniczenia naturalizmu metodologicznego Robert T. Pennock Dariusz Sagan (tłum.) s. 155-185
Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga Randy Isaac Małgorzata Gazda (tłum.) s. 187-198
O argumencie z Boga w lukach wiedzy raz jeszcze Ronald G. Larson Joanna Popek (tłum.) s. 199-220
Zarys modelu poziomów analizy w badaniach relacji nauki i religii Piotr Bylica s. 221-253
Przypadkowy Wszechświat : kryzys wiary w nauce Alan P. Lightman Dariusz Sagan (tłum.) s. 255-267
Filozofia przyrody po niemiecku Robert Piotrowski Hans-Dieter Mutschler (aut. dzieła rec.) s. 271-276
Tora i nauka według Aviezera Robert Piotrowski Nathan Aviezer (aut. dzieła rec.) s. 277-282
Lista recenzentów tomu s. 283-284
Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma Kazimierz Jodkowski s. 285-293