Tytuł Res Gestae. Czasopismo Historyczne
ISSN 2450-4475
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Res Gestae. Czasopismo Historyczne
2016, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okcydentalizm i antyokcydentalizm w rosyjskiej tożsamości historycznej Aleksandr W. Lipatow s. 5-17
Korespondencja Roberta „Króla” Cartera jako źródło do badań… nad mentalnością elity osiemnastowiecznej Wirginii Paweł Konieczny s. 18-28
Polityczna integracja w mieście wieloetnicznym…: podstawy prawne i ich wpływ na sytuację Żydów we Lwowie po roku 1870 Heidi Hein-Kircher s. 29-42
Droga Jerzego Panejki do katedry prawa administracyjnego i nauki administracji…na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Przemysław Marcin Żukowski s. 43-75
Charles de Gaulle i jego najbliższe otoczenie w dokumentach ambasady PRL w Paryżu…w latach 1958–1960 Maciej Stanek s. 76-93
Krakowski drugi obieg druków zwartych w latach 1977–1989… – próba ujęcia statystycznego Marcin Krzek-Lubowiecki s. 94-118
Pomorze Zachodnie (do 1945 roku) jako przedmiot badań regionalnych po roku 1989… w Polsce i Niemczech Paweł Migdalski s. 119-144
Kościół katolicki wobec Internetu : zarys problematyki w ujęciu historycznym Przemysław Sołga s. 145-161
"Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges during the Flemish Revolt of 1482–1490", Lisa Demets, Jan Dumolyn, [b.m.] 2016 : [recenzja] Dawid Gołąb Lisa Demets (aut. dzieła rec.) Jan Dumolyn (aut. dzieła rec.) s. 162-167
<<"Rządzicha oleszycka” – dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich>>, Agnieszka Słaby, Kraków 2014 : [recenzja] Franciszek Leśniak Agnieszka Słaby (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Żydzi Krakowscy w okresie międzywojennym : wybór dokumentów", Czesław Brzoza, Kraków 2015 : [recenzja] Agata Lis Czesław Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 173-181
Kilka uwag i refleksji w związku z pracą Przemysława Dąbrowskiego "Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939)", Wydawnictwo: Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2015, ss. 234 Przemysław Marcin Żukowski Przemysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 182-189
Druga strona sojuszu. Ale jakiego? Garść uwag i refleksji na temat najnowszej książki Anny Zapalec Krzysztof Kania Krzysztof Kloc s. 190-198
Akademicka debata panelowa pt. „Spory o polską politykę zagraniczną w okresie Drugiej Rzeczypospolitej” Kinga Czechowska s. 199-204
Wykaz źródeł i opracowań s. 205-222
Notatki o autorach s. 223-224