Tytuł Res Gestae. Czasopismo Historyczne
ISSN 2450-4475
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Res Gestae. Czasopismo Historyczne
2017, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-5
Eating Habits and Food of the Monks of Palestine in the 5th – 6th c. Kamilla Twardowska s. 6-14
Uhorské kráľovstvo a cudzinci. Vzťah štátnej moci k cudzincom v zrkadle stredovekých zákonov a nariadení Miloš Marek s. 15-30
Mityczne wschodnie granice Polski w "Chorographia Regni Poloniae" a rzeczywistość polityczna w czasach Jana Długosza Barbara Bielaszka-Podgórny s. 31-54
Dominions at the Slovakia-Moravian Border – Stability and Transition in the Early Modern Period Zuzana Lopatková s. 55-67
Węgrzy w miastach ziemi sanockiej (do połowy XVII w.) Franciszek Leśniak s. 68-82
Poľsko-uhorské kontakty protestantov v 16.–17. storočí Annamária Kónyova s. 83-95
Ze Lwowa poprzez Włochy, Austrię do odrodzonej Polski – sylwetka i dorobek naukowy O. Romana Fabiana Madury Wiktor Szymborski s. 96-121
Niektoré stránky vývoja východného Slovenska a Zakarpatska v dvadsiatom storočí Stanislav Konečný s. 122-141
K pohľadu československej diplomacie na poľsko-ruskú vojnu v rokoch 1919–1920 Ľubica Harbuľová s. 142-153
Aдміністративне розмежування території підкарпатської русі і словаччини в 1920–1922 роках Ігор Ліхтей s. 154-164
Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou a jej odraz v interetnických vzťahoch (1919–1939) Peter Švorc s. 165-180
O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii. Uwagi na marginesie książki Norberta Delestowicza Marcin Danielewski Norbert Delestowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-192
Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag i refleksji po lekturze Jacek Chrobaczyński Monika Sznajderman (aut. dzieła rec.) s. 194-202
Uniwersytet nie tylko polski. Jeden z ostatnich śladów Rzeczypospolitej Jagiellońskiej – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie – nadal czeka na swoją rzetelną monografię Przemysław Marcin Żukowski Magdalena Gawrońska-Garstka (aut. dzieła rec.) s. 203-221
"Herosi mitów germańskich" t. I: "Sigurd pogromca smoka i inni Wölsungowie", Artur Szrejter, Warszawa 2015 : [recenzja], "Herosi mitów germańskich" t. II: "Sigurd bohater Północy", Artur Szrejter, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Szarek Artur Szrejter (aut. dzieła rec.) s. 222-231
???"The Byzantino-Latin Principality of Adrianople and the Challenge of Feudalism (1204/6–ca. 1227 Dawid Gołąb Filip van Tricht (aut. dzieła rec.) s. 232-241
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Mediewistycznego w Leeds Adrian Szopa s. 242-245