Tytuł Res Gestae. Czasopismo Historyczne
ISSN 2450-4475
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Res Gestae. Czasopismo Historyczne
2016, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemnastowieczna refleksja o rolach kobiety i mężczyzny w małżeństwie : na podstawie kazań pogrzebowych Małgorzata Krzysztofik s. 5-18
Inwentarz klucza miechowskiego z 1731 r. Mateusz Makowski s. 19-68
Pięć albumów z rycinami medali polskich do dzieła „Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona” biskupa Jana Chrzciciela Albertrandego Katarzyna Podniesińska s. 69-95
Na przełomie starych i nowych czasów : Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 1900–1901 Diana Błońska Sławomir Adam Mróz s. 96-120
Szlachtuz Generalny – ze studiów nad administracją skarbową Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846) Mateusz Mataniak s. 121-151
Zanim powstała paryska„Kultura” : przedwojenne lata Zofii Hertz (1910–1939) Kamila Łabno s. 152-169
Prasa jako czynnik kształtujący katolicką doktrynę medialną w XIX i XX wieku Przemysław Sołga s. 170-193
Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First World War Marjana Baidak s. 194-235
Warunki życia w częstochowskim getcie w świetle wspomnień jego mieszkańców Karolina Kulbicka s. 236-251
„Jesień Narodów” – rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej w szkolnej edukacji historycznej we współczesnej Polsce Teresa Maresz s. 252-272
"Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej", autorzy Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016 : kilka uwag i refleksji historyka Jacek Chrobaczyński s. 273-293
Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy Mariusz Wołos J. Szumski (aut. dzieła rec.) s. 294-304
"Arcadia, The Golden Age, and The locus amoenus idyllic poetic landscapes of early Rome and their later repercusion", „Acta Antiqua” 53, Budapest 2013 : [recenzja] Bartosz Piwowarczyk s. 305-313
"Bog Bodies Uncovered: Solving Europe’s Ancient Mystery", Miranda Aldhouse-Green, Londyn 2015 : [recenzja] Mateusz Okoński Miranda Aldhouse-Green (aut. dzieła rec.) s. 314-321
Stanisław Andrzej Sroka, "Węgry", Poznań 2015 : [recenzja] Bartosz Wachulec Stanisław Andrzej Sroka (aut. dzieła rec.) s. 322-327
"Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku", Jolanta Gwioździk, Katowice 2015 : [recenzja] Edyta Pluta Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) s. 328-331
Notka o Autorach s. 332-333