Tytuł Res Gestae. Czasopismo Historyczne
ISSN 2450-4475
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Res Gestae. Czasopismo Historyczne
2018, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielka strategia czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII-IX w. w Europie Środkowej Krzysztof Polek s. 5-54
Małżeństwo Włodzimierza Igorewicza z córką chana Konczaka : przyczynek do badań nad wpływem małżeństw mieszanych na relacje rusko-połowieckie Michał Michalski s. 55-68
Sociálne a hospodárske väzby medzi bardejovskými mešťanmi a mešťanmi… z Malopoľska a Sliezska v prvej polovici 15. storočia Mária Fedorčáková s. 69-84
Średniowieczne pogranicze w Karpatach : refleksje nad informacjami Jana Długosza Jerzy Rajman s. 85-112
Parafia małego miasta w Małopolsce XV-XVI w. : zasięg i wewnętrzne zróżnicowanie Dorota Żurek s. 113-128
To ethnic situation and immigration in Prešov until the end of the 16th century : (selected issues) Marcela Domenová Lucia Marcinková (tłum.) s. 129-142
Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarskiego w XVI i 1 połowie XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych Sławomir Dryja Mirosław Janowski s. 143-174
Hylzenowie, Platerowie i Tyzenhauzowie : szlachta inflancka i jej rola w życiu politycznym osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Łukasz Wróbel s. 175-185
The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the first half of the 18th century : a new recipe for staying powerful Jiří Kubeš s. 186-196
Szkolnictwo polonijne w południowo-wschodniej Francji z perspektywy konsulatu polskiego w Marsylii w okresie międzywojennym Anna Ambrochowicz-Gajownik s. 197-215
Z działalności Jana Kruczka ps. "Nurt" (1898-1965), funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej, szefa Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowej w powiecie rzeszowskim, działacza Stronnictwa Narodowego Mariusz Krzysztofiński s. 216-233
Uwagi do książki Joanny Kosteckiej, "Krakowskie komisje boni ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789" Przemysław Jędrzejewski Joanna Kostecka (aut. dzieła rec.) s. 234-245
Obca interwencja w konflikcie wewnętrznym. Meandry badań nad hiszpańską wojną domową z lat 1936-1939 Jan Stanisław Ciechanowski s. 246-265
Osaczeni, samotni, bezbronni... : refleksje po lekturze książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" Jacek Chrobaczyński Barbara Engelking (aut. dzieła rec.) Jan Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 266-301
Drogi i bezdroża życia "prawdziwego komunisty" : kilka uwag na marginesie książki Piotra Lipińskiego Edyta Chrobaczyńska-Plucińska Piotr Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 302-310
"Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu", Karol Kłodziński, Toruń 2017 : [recenzja] Robert Suski Karol Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (lata 30 p.n.e. - 68 n.e.)", Paweł Sawiński, Poznań 2016 : [recenzja] Robert Suski Paweł Sawiński (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-1918", Anna Szczerba, Warszawa 2017 : [recenzja] Natalia Ryś Anna Szczerba (aut. dzieła rec.) s. 318-325
"Legiony Polskie 1914-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2018 : [recenzja] Artur Kasprzyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej", red. Justyna Kowalska-Leder et al., Warszawa 2017 : [recenzja] Alicja Jarkowska-Natkaniec Justyna Kowalska-Leder (aut. dzieła rec.) s. 331-335
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji: "Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym", Kraków, 23-24 listopada 2017 r. Jakub Pieczara Magdalena Woszczek s. 336-339