Tytuł Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy
ISSN 2450-8837
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy
2015-2016, Numer 1-2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Sławomir Pasikowski s. 7-10
Wprowadzenie : całopsychocielesność człowieka, "pasaże", "kolaże" i inne "mieszaniny" badawcze... : "pakt poznawczy" w myśleniu o pedagogice Monika Jaworska-Witkowska s. 12-20
Erikson jako "wielki nieobecny" : "Versus", czyli o rozumieniu faz w cyklu życia : słowo dopełniające o potencjale modelu Lech Witkowski s. 24-58
O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w cyklu życia E.H. Eriksona Małgorzata Kaliszewska s. 60-70
O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w cyklu życia E.H. Eriksona Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 60-70
Dobro komplementarności i zło redukcji Wiesław Andrukowicz s. 71-94
Mały umysł? : Mała dusza? Andrzej Wojciechowski s. 95-115
Liberatura, czyli totalne podejście do ciała, tekstu i przestrzeni Monika Jaworska-Witkowska s. 120-161
Kobiecadło Monika Dekowska s. 164-178
Kobietnik, Kobiecadło, Kobierzec, bo "kobieta to taki człowiek... trudny do zdefiniowania" : One, czyli cztery przypisy do Moniki Dekowskiej Monika Jaworska-Witkowska s. 179-192
Gdzie jest Ciało? : Szkic symulacyjny z "kroniki kryminalnej" Małgorzata Grygoleit-Bartkiewicz s. 193-209
Insatiability and "inextinguishable vitality" of the Great Mother Archetype : the mystery of the "bearing womb"as a symbol of creative universalism Monika Jaworska-Witkowska s. 214-234
Ciało i pasożyt Olga Witkowska s. 236-237
Dzikość, Żywiołowość, Przemiana : antropologiczne wątki kobiecości na podstawie "Biegnącej z wilkami" Clarissy Pinkoli Estés Marta Małecka s. 238-253
Lolita : mały morderczy demon czy zbrukana świętość? : O (nie)nasyceniu pragnienia męskiego : kobiecy (pre)tekst do (od)czytania fenomenu dorastających dziewcząt Justyna Ratkowska-Pasikowska s. 254-266
Jestem nie-gotowy... Ryszard Częstochowski s. 267
Seminarium jednego wiersza, czyli co pozostaje na marginesach (z)użytego tekstu Monika Jaworska-Witkowska s. 268-269
Lal(k)a niejedno ma imię... : name, navn, dieeee Name... : o symbolicznym nasyceniu ciała Joanna Grochowska s. 270-276
Martwa natura z łapką na osy Ryszard Częstochowski s. 278
Seminarium drugiego wiersza, czyli co w nas uderza i mówi dalej swoim głosem Monika Jaworska-Witkowska s. 279
Ból, cierpienie, umieranie i śmierć : perspektywa społeczna : studenckie wybory wątków, obrazów i tekstów Maria Kuchcińska s. 280-300
Przestrzeń estetyczna, jej filozoficzne, psychoanalityczne wymiary, dla pedagogiki krytyczno-konstruktywistycznej Małgorzata Muszyńska s. 305-319
Animacja kultury jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości w pasji i praktyce akademickiej Jerzy Norbert Grzegorek s. 320-348
Ciało, teatr, tożsamość czyli Teatr(o)logika : Grotowskiego spojrzenie na twórcze pobudzenie Daria Twaróg s. 350-381
Balet : zdolności – sukces – osobowość Maria Aleksandrovich s. 382-402
Opowieści budynków : czyli o poetyce w architekturze Marta Chyła s. 403-419
"Dziewczyna z plakatu" : edukacyjne i społeczne znaczenie outdoor’owych kampanii komunikacyjnych Magdalena Urlińska s. 420-434
Методологические основы коррекции ценностного отношения учителя к природе на основе Диалога культур : Metodologiczne podstawy korekty aksjologicznego stosunku nauczyciela do natury na podstawie Dialogu kultur Галина Тарасенко s. 437-452
Body – text – space : a Model of Spatial Extension of Methodological Triangulation Sławomir Pasikowski s. 453-467
"Człowiek w poszukiwaniu sensu", Viktor E. Frankl, Warszawa 2014 : [recenzja] Julita Orzelska Viktor E. Frankl (aut. dzieła rec.) s. 471-484
Czwarty wymiar traumy Przemysław Gorzelak Piotr Mamcarz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Popielski (aut. dzieła rec.) s. 485-499
Depresja terapeuty Ryszard Częstochowski s. 500
Ciało – umysł – przestrzeń : buddyjska perspektywa Karolina Slovenko-Bell s. 501-521
Bambo raz jeszcze, czyli krótka refleksja nad nauką tolerancji Paweł Jędrzejko s. 522-528