Tytuł Kronika Zamkowa
ISSN 0239-4898
Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kronika Zamkowa
2012, Tom 1-2 (63-64)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szable husarskie z Zamku Królewskiego w Warszawie Tomasz Mleczek s. 5-17
"Ogród niewielki" przy warszawskim zamku Wazów Małgorzata Szafrańska s. 19-46
Rola duchowieństwa na dworze Władysława IV Wazy Paweł Konstanty Kozłowski s. 47-78
Z majestatu pańskiego na śmiertelne mary: polskie i europejskie egzekwie królowej Cecylii Renaty (1644) Jacek Żukowski s. 79-125
Stół konsolowy z profilem Stanisława Augusta Maciej Choynowski s. 127-132
Zamek Królewski oraz inne warszawskie i podwarszawskie rezydencje w brytyjskich relacjach podróżnych okresu zaborów. Część II: Łazienki Królewskie Przemysław Deles s. 133-151
Listy do Aleksandry z Chomętowskich Borkowskiej w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Monika Myszor-Ciecieląg s. 153-167
Archiwum I Szymona Konarskiego - zawartość merytoryczna Tomasz Mleczek s. 169-188
Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie w interpretacji Tadeusza Kubalskiego - inżyniera architekta, plastyka i kronikarza odbudowy - w świetle archiwaliów zamkowych Maria Śladowska s. 189-213
Fototeka Zamku Królewskiego w Warszawie Elżbieta Malanowska s. 215-252
Wystawa "Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795" : 26 listopada 2011 r - 19 lutego 2012 r. Angela Sołtys s. 253-256
"Kawalerowie, dama i Turek. Majolika włoska z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian" : wystawa, Pałac pod Blachą, od 7 grudnia 2011 r. Katarzyna Połujan Anna Szkurłat s. 257-259
Canaletto w Warszawie - prezentacja dwóch wedut Giovanniego Antonia Canala zw. Canalettem na Zamku Królewskim Magdalena Tworzowska s. 261-265
Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie s. 267-268
Wspomnienie o pani profesor Wandzie Wolskiej-Conus (21 listopada 1919 - 25 kwietnia 2012) Katarzyna Jursz-Salvadori s. 269-272